Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Zorg, Jeugd en Inkomen (CMD)

Heeft u een vraag over zorg, jeugd en/of uw inkomen? Voor al deze vragen kunt u bij de gemeente, afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (afgekort CMD) terecht. Denk aan vragen over: Jeugdhulp...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Zorg, Jeugd en Inkomen (CMD)

Zorg 2015 Centrum voor Maatschappelijke Deelname CMD Geldrop-Mierlo

Heeft u een vraag over zorg, jeugd en/of uw inkomen?

Voor al deze vragen kunt u bij de gemeente, afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (afgekort CMD) terecht. Denk aan vragen over:

Jeugdhulp

Voor alle vragen over jeugdhulp, begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren kunt u bij de gemeente terecht. Lees meer op pagina CMD Jeugd

WMO 

De gemeente kijkt eerst wat u, met behulp van familie, vrienden en buren, zelf nog kunt doen. Als blijkt dat dat niet lukt, wordt gekeken van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld een vervoersvoorziening, Hulp bij het huishouden of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Kijk voor meer informatie op de pagina over het WMO beleid.

Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen op bijstandsniveau? Misschien komt u dan in aanmerking voor inkomensondersteuning. Meer informatie over deze regelingen vindt u op de pagina Armoedebeleid. Als u vragen heeft over werk of uw uitkering voor levensonderhoud? Neem dan contact op met Senzer (was eerst het werkplein regio Helmond), www.senzer.nl

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? Lees meer bij regelen en aanvragen, schuldhulpverlening. Neem dan contact op met het CMD.

Algemeen Maatschappelijk Werk

U kunt ook contact opnemen met de gemeente voor Algemeen Maatschappelijk Werk. De gemeente helpt u met vragen over bijvoorbeeld zorg, wonen, relaties, geldzaken en/of vrijwilligerswerk.

Cursussen en trainingen

 Het CMD organiseert in samenwerking met andere instanties regelmatig trainingen op het gebied van jeugdhulp en opvoeden. Kijk voor een overzicht op de pagina Cursussen en trainingen.

Vragen? Ga naar het CMD!

Om deze taken uit te voeren heeft de gemeente het CMD opgezet. Tot nu toe moest u met vragen op het gebied van zorg en opvoeding of uw inkomen naar verschillende loketten. Dat is veranderd. Bij het CMD heeft u één aanspreekpunt in de vorm van een vaste klantadviseur. Het CMD is gevestigd in het gemeentehuis van Geldrop. U kunt een afspraak maken met een van de klantadviseurs. Bel daarvoor naar telefoonnummer 040 289 38 93 of 14 040. Op maandag- en donderdagochtend zijn er medewerkers van het CMD ook aanwezig in Bethanië in Mierlo van 9.00 tot 12.30 uur.

Relevante pagina's

Interessante websites