Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Familie, jeugd en gezin

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Familie, jeugd en gezin

brondocumenttitel
Aangifte doen van een levenloos geboren kind
Aangifte doen van overlijden
Achternaam voor uw kind kiezen bij erkenning
Achternaam wijzigen
Adresonderzoek aanvragen
Andere achternaam gebruiken
As verstrooien
Begrafenis of crematie uitstellen
Bijzondere begraafplaats
Buitenlands huwelijk in Nederland registreren
Buitenlandse kinderen adopteren
Echtscheiding melden
Een bekende tot trouwambtenaar benoemen
Een kind erkennen en naam kiezen
Eerste rijbewijs aanvragen
Erkenning en de Nederlandse nationaliteit
Geboorteaangifte doen
Geboorteaangifte in het St. Anna ziekenhuis
Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen
Geregistreerd partnerschap aangaan
Geregistreerd partnerschap beëindigen
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Graf, overschrijven of afstandsverklaring
Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente
Grafsteen plaatsen
Grafuitgifte
Herbegraven of alsnog cremeren
Jeugdgezondheidszorg
Jongeren ontmoetingsplek
Jongerenrijbewijs aanvragen
Kinderombudsman
Kinderopvang starten
Kinderopvang, gemeentelijke bijdrage
Kinderopvangtoeslag aanvragen
Naamskeuze kinderen
Nederlandse kinderen adopteren
Ontkenning van het ouderschap
Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen
Overlast of vandalisme door jongeren
Persoonsgegevens laten veranderen of verwijderen
Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding
Regeling Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Schenking aan de gemeente
Speelterreinen
Speelterreinen, ongeval
Stoffelijk overschot naar Nederland vervoeren
Subsidie aanvragen voor jeugdhulpverlening en jongerenwerk
Toestemming vragen voor ontleding van een lichaam
Trouwen (huwelijk)
Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont
Trouwplannen, melding
Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen
Vaststelling van het ouderschap
Veiligheid en onderhoud speelterreinen, melding
Verhuizing doorgeven
Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Vertrouwenspersoon jeugdhulp
Verwijsindex voor risicojongeren
Verzorging pleegkind melden
Voornaam wijzigen
Vragen over jeugd en gezin
Zelf een trouwlocatie kiezen