Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Familie, jeugd en gezin

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Familie, jeugd en gezin

brondocumenttitel
Aangifte doen van een levenloos geboren kind
Aangifte doen van overlijden
Achternaam voor uw kind kiezen bij erkenning
Adresonderzoek aanvragen
Andere achternaam gebruiken
As verstrooien
Bijzondere begraafplaats
Buitenlands huwelijk in Nederland registreren
Echtscheiding melden
Een bekende tot trouwambtenaar benoemen
Een kind erkennen en naam kiezen
Eerste rijbewijs aanvragen
Erkenning en de Nederlandse nationaliteit
Geboorteaangifte doen
Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen
Geregistreerd partnerschap aangaan
Geregistreerd partnerschap beëindigen
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Grafuitgifte
Jeugdgezondheidszorg
Jongeren ontmoetingsplek
Jongerenrijbewijs aanvragen
Kind adopteren
Kinderopvang starten
Kinderopvang, gemeentelijke bijdrage
Naamskeuze kinderen
Ontkenning van het ouderschap
Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen
Overlast of vandalisme door jongeren
Persoonsgegevens laten veranderen of verwijderen
Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding
Regeling Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Speelterreinen
Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren
Toestemming geven voor ontleding van een lichaam
Trouwen (huwelijk)
Trouwplannen, melding
Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen
Vaststelling van het ouderschap
Veiligheid en onderhoud speelterreinen, melding
Verhuizing doorgeven
Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Vertrouwenspersoon jeugdhulp
Verwijsindex voor risicojongeren
Verzorging pleegkind melden
Voornaam of achternaam wijzigen
Vragen over jeugd en gezin
Zelf een trouwlocatie kiezen