Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Wonen en leefomgeving

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Wonen en leefomgeving

brondocumenttitel
Afwijking van het bestemmingsplan
Alarminstallatie plaatsen
Asbest verwijderen
Bestemmingsplan wijzigen
Bodeminformatie
Bodemonderzoek aanvragen
Bodemverontreiniging melden
Bomen kappen
Bouwgrond aanvragen
Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
Bouwstoffen melden
Brandveilig leven
Brandweerkosten
Burenoverlast melden
Dood dier gevonden
Drugsoverlast melden
Een gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen
Energielabel
Financiële regeling voor een monument aanvragen
Gebiedsgericht werken, subsidie
Gebouw als woning gebruiken
Gebouw of woning slopen
Gemeentelijk beperkingenregister inzien
Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Graffiti verwijderen
Groenstroken en restgronden aankopen
Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)
Grondexploitatieovereenkomst afsluiten
Groot voertuig op de weg parkeren
Hondenpoep (honden uitlaten)
Hulp bij wonen en huishouden
Hulp bij zorg en gezondheid
Huurtoeslag aanvragen
Informatie of melding over onkruidbestrijding
Inrit aanleggen
Inrit over water aanleggen
Inschrijven als woningzoekende
Kapotte straatverlichting melden
Klacht of verzoek indienen over verkeer
Landmeetkundige gegevens inzien
Melding openbare ruimte
Monument slopen
Monument verbouwen
Nieuwe straatnaam doorgeven
Omgevingsvergunning aanvragen
Omgevingsvergunning bouwen aanvragen
Omgevingsvergunning overdragen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Ondergrondse olietank melden
Onderhoud openbaar groen
Ongedierte bestrijden
Oplaadpaal elektrische auto
Overlast of vandalisme door jongeren
Overlast van bomen en struiken melden
Pand van de gemeente kopen
Plaatsen van voorwerpen op de weg
Planschade, tegemoetkoming in planschade
Rampenbestrijdingsplan opstellen
Reclame plaatsen
Regeling duurzame gebruiksgoederen
Reinigen openbare weg
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolverstopping
Speelterreinen
Speelterreinen, klachten en meldingen
Speelterreinen, ongeval
Starterslening aanvragen
Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien
Stimuleringslening Duurzaamheid (voorheen duurzaamheidslening)
Textiel inleveren
Urgentieverklaring huurwoning aanvragen
Uw woning tijdelijk verhuren
Vastgoedinformatie opvragen
Veiligheid en onderhoud speelterreinen, melding
Vergunning intrekken
Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Verhuizing doorgeven
Verkeerd huisnummer melden
Verwijzingsborden plaatsen
Verzorgingshuis, indicatie plaatsing
Voltooiing bouwwerk melden
Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen
WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen
Wilde dieren en hobbydieren houden
Woning onbewoonbaar verklaard
Woning voor andere doeleinden gebruiken
Woonkostentoeslag aanvragen
Woonwagen of woonwagenstandplaats huren
Zieke boom kappen