Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Wonen en leefomgeving

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Wonen en leefomgeving

brondocumenttitel
Afwijking van het bestemmingsplan
Alarminstallatie plaatsen
Asbest verwijderen
Bestemmingsplan wijzigen
Bodeminformatie
Bodemonderzoek aanvragen
Bodemverontreiniging melden
Bomen kappen
Bouwgrond aanvragen
Bouwtekening kopie opvragen
Brandveilig leven
Burenoverlast melden
Dood dier gevonden
Een gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen
Financiële regeling voor een monument aanvragen
Gebiedsgericht werken, subsidie
Gebouw of woning slopen
Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Groenstroken en restgronden aankopen
Groot voertuig op de weg parkeren
Hondenpoep (honden uitlaten)
Hulp bij wonen en huishouden
Hulp bij zorg en gezondheid
Hulp voor dieren
Informatie of melding over onkruidbestrijding
Inrit aanleggen
Inschrijven als woningzoekende
Kapotte straatverlichting melden
Klacht of verzoek indienen over verkeer
Kleine bodemverontreinigingen melden
Melding over openbare ruimte indienen
Monument slopen
Monument verbouwen
Nieuwe straatnaam doorgeven
Omgevingsvergunning aanvragen
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen
Omgevingsvergunning bouwen aanvragen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Onderhoud openbaar groen
Ongedierte bestrijden
Oplaadpaal elektrische auto
Overlast of vandalisme door jongeren
Overlast van bomen en struiken melden
Pand van de gemeente kopen
Plaatsen van voorwerpen op de weg
Planschade, tegemoetkoming in planschade
Reclame plaatsen
Regeling duurzame gebruiksgoederen
Reinigen openbare weg
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolverstopping
Speelterreinen
Speelterreinen, klachten en meldingen
Starterslening aanvragen
Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien
Stimuleringslening Duurzaamheid
Urgentieverklaring huurwoning aanvragen
Uw woning tijdelijk verhuren
Veiligheid en onderhoud speelterreinen, melding
Vergunning intrekken
Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Verhuizing doorgeven
Verwijzingsborden plaatsen
Verzorgingshuis, indicatie plaatsing
Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen
WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen
Wilde dieren en hobbydieren houden
Windmolen(park) bouwen
Woning voor andere doeleinden gebruiken
Woonkostentoeslag aanvragen
Woonwagen of woonwagenstandplaats huren
Zieke boom kappen