De komende weken wordt de riolering op diverse plekken gereinigd. 

Planning

Globale planning: start week 5 tot week 14

Wijk planning:

  • Coevering west week 5/6
  • Akert zuid week 7
  • Akert noord week 8
  • Mierlo zuid-west week 9
  • Mierlo  zuid west week 10

Schoonmaken riolering

Het schoonmaken van de riolen gebeurt met water onder hoge druk. Het is mogelijk dat dit enige onderdruk in uw huisaansluitleidingen veroorzaakt. De stankafsluiters (sifons) in de afvoeren kunnen hierdoor droog komen te staan. Dat kan een rioollucht in huis geven. Daarnaast komt in een enkel geval wel eens wat (schoon) water uit deze sifons omhoog in toiletten of afvoerputjes. Ook dit kan gepaard gaan met enige rioollucht.

Toilet

Om te voorkomen dat u wateroverlast hebt op het toilet, adviseren wij u het toiletdeksel dicht te houden in de periode dat er bij u in de buurt gewerkt wordt. U kunt het deksel afsluiten door er een handdoek onder te leggen. Zet er eventueel een emmer water op om de deksel te verzwaren.

Stank

Droogstaande sifons en putjes zijn eenvoudig op te lossen door de kraan even te laten lopen. Zo worden de sifons weer gevuld met water en hebt u geen last van rioollucht. Vergeet ook niet om water te gieten over schrobputjes op bijvoorbeeld het terras/veranda of in de garage. Ook al worden ze niet gebruikt, ze kunnen na reiniging een rioollucht geven.

Verkeershinder beperken

Doorgaans zijn de rioolputten gelegen in de rijweg. Het riool wordt schoongemaakt met grote vrachtwagens. Dit kan leiden tot enige verkeershinder of een kortstondige rijwegblokkade. Vanzelfsprekend proberen wij deze verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Ook vragen wij u om uw auto(’s) niet in de nabijheid van controleputten te parkeren. U herkent onze reinigingsauto’s aan de gele kleur en het grote opschrift in rood (zie foto).

Veeg- en Rioolbedrijf ADRIAANS  B.V.

Het is voor de aannemer lastig om precies aan te geven wanneer hij in uw straat aan het werk is. Dit heeft te maken met obstakels die de aannemer in het riool tegenkomt. Ook hevige regenval kan de planning in de war gooien: bij flinke buien wordt het werk stil gelegd. Adriaans zorgt voor het tijdig (minimaal 48 uur) informeren van alle bewoners en bedrijven die hinder kunnen ondervinden van de aankomende werkzaamheden. Adriaans informeert hen met een huis aan huis verspreide brief.