De gemeente Geldrop-Mierlo heeft vandaag te horen gekregen dat zij van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK) in de tweede tranche € 7.814.927 aan subsidie ontvangt voor de realisatie van ongeveer 800 woningen. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar stelt. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van betaalbare woningen in het centrum van Geldrop.  Het gaat om het gebied wat grofweg begrensd wordt door het Station, de Bleekvelden, en het Bogardeind.

Verlichten druk woningmarkt

‘Ik ben ongelooflijk blij met de steun vanuit de woningbouwimpuls’, aldus wethouder Marc Jeucken. ‘We kunnen nu zorgen voor een substantieel aandeel aan sociale- en middeldure woningen in de huur- en koopsector voor een brede doelgroep. Daarmee spelen we in op de woningbehoefte in onze gemeente en regio SGE. We hopen hiermee de druk op de woningmarkt te kunnen verlichten.’

Bouw woningen en voorzieningen

Het gaat om de bouw van ongeveer 800 woningen in het centrum van Geldrop, waarvan tenminste 50% betaalbare woningen. Betaalbare woningen zijn sociale huurwoningen, huurwoningen tot € 1.000 huur per maand en koopwoningen tot € 310.000. De subsidie is ook bedoeld om een impuls te geven aan de bredere opgave die aan woningbouw in het centrum van Geldrop is gekoppeld. Denk hierbij aan het realiseren van parkeeroplossingen, het verbeteren van verkeerstructuren en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Planning

Een van de voorwaarden vanuit het ministerie van BZK is dat de woningen binnen een periode van tien jaar worden gerealiseerd. De 800 woningen worden verspreid op deellocaties in het centrumgebied gerealiseerd. De planvorming voor een aantal deellocaties is al ver gevorderd. De bouw van woningen kan hier snel van start. Voor de herontwikkeling van de andere deellocaties starten binnenkort de gesprekken.

‘Voor het Bogardeind 85 t/m 123 ligt op dit moment een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het Bogardeind wordt op deze hoogte verbreed en er worden betaalbare woningen gerealiseerd.  Met het toekennen van de subsidie, kunnen we dit project nu in één fase oppakken en daarmee de overlast voor de omgeving in tijd beperken’, geeft wethouder Marc Jeucken aan.

Nog eens 1800 woningen erbij in de regio SGE

Ook de gemeenten Helmond en Eindhoven ontvingen in deze tweede ronde vanuit de woningbouwimpuls subsidie. Hiermee worden in de SGE-regio (Stedelijk Gebied Eindhoven) in totaal ongeveer 1.800 woningen gerealiseerd.

Het gaat naast de toekenning voor de realisatie van 800 woningen in Geldrop om de projecten Helmond Brainport Smart District (500 woningen) en het project Eindhoven District E (500 woningen).

Samen met de toekenningen vanuit de 1e tranche woningbouwimpuls betekent dit een impuls voor de regio SGE van in totaal ongeveer 4.300 woningen. In de 1e tranche kregen Helmond (Centrum-Noord: 900 woningen) en Eindhoven (Castiliëlaan:700 woningen en Emmasingelkwadrant: 900 woningen) ook al subsidie vanuit de woningbouwimpuls toegekend.