In januari tot maart 2021 gaan we het hoofdriool renoveren en repareren in de volgende straten: Van Almondestraat, Jacob van Wassenaarstraat, Maarten Trompstraat en Ter Borghstraat.

Kousmethode

Bij deze renovatiewerkzaamheden wordt gewerkt met de zogenaamde kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool en kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht of stoom, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft de straat niet geheel opengebroken te worden en blijft de overlast tot een minimum beperkt.

Aanbrengen kunststofvoering

Wij brengen via de put een kunststofvoering aan in het riool die wij uitharden met uv-licht. Deze nieuwe naadloze buis neemt vervolgens de volledige functie van de oude buis over. Nadat de nieuwe buis volledig is uitgehard (binnen één dag) frezen wij de rioolaansluitingen van de huizen weer open. Om te controleren of de kunststofvoering succesvol is aangebracht, wordt het hoofdriool nogmaals gereinigd en opnieuw geïnspecteerd.

Informatie aanwonende

De werkzaamheden bestaan in elke straat uit 3 fases:

  • Reinigen en inmeten riool
  • Aanbrengen kunststofkous en opboren huisaansluiting riool
  • Opleveringsinspectie riool

Voor aanvang van de elke fases ontvangen de aanwonende een bewonersbrief met daarin een gedetailleerde planning van de aanstaande werkzaamheden.

Contactpersoon uitvoering Gemeente

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Willy van de Westerlo, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon¬nummer 14 040.

Riool wordt gereinigd