De busverbinding vanuit Nuenen naar het St. Annaziekenhuis blijkt succesvol. Tot en met november 2019 heeft Buurtbusvereniging Nuenen-Best 5.719 passagiers méér vervoerd dan in 2018.