Lokaal Preventieakkoord Geldrop-Mierlo Fit&Pit

Alle inwoners in Geldrop-Mierlo verdienen het om fit, gezond en gelukkig te leven in de eigen leefomgeving: thuis, op school, het werk en de vrije tijd. Gezondheid en een gezonde leefstijl zijn van onschatbare waarde. We richten ons daarbij meer en meer op de veerkracht en vitaliteit van inwoners en hun sociale omgeving om met veranderingen en tegenslag te kunnen omgaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Via verschillende initiatieven en diverse organisaties gebeuren er in Geldrop-Mierlo al veel goede dingen om mensen aan een gezonde leefstijl te helpen. Tegelijkertijd streven we ernaar preventie en gezondheid nóg meer onderdeel van het dagelijks leven te maken. Een gezonde leefstijl moet voor iedereen gemakkelijk en een gewoonte (kunnen) worden.

Het is belangrijk dat inwoners, lokale partners en gemeente elkaar daarvoor weten te vinden en de handen ineen slaan. Om dit te onderstrepen sluiten we het Lokaal Preventieakkoord ‘Geldrop-Mierlo FIT&PIT’ en brengen zo een beweging op gang naar een gezonder Geldrop-Mierlo voor en door iedereen.

Wat is er al afgesproken?

De gemeente heeft samen met vijf partners: Sint Anna Zorggroep, LEVgroep, Leef! Geldrop-Mierlo, GGD Brabant-Zuidoost en Stichting Villagemarketing de eerste afspraken gemaakt waarmee we aan de slag gaan.

  • Gezond leven in een gezonde leefomgeving
  • Creëren van een rookvrije omgeving
  • Op gezond gewicht
  • Een tegen Eenzaamheid
  • Het bereiken van onze inwoners en specifieke doelgroepen

U doet toch ook mee?

We hopen dat zoveel mogelijk lokale partners en inwoners zich gaan aansluiten bij het Lokaal Preventieakkoord Geldrop-Mierlo Fit&Pit. Heeft u leuke ideeën, wilt u graag meedenken en meewerken aan een gezonder Geldrop-Mierlo? Stuur dan een mailtje naar Esther Hollander, medewerker preventie: e.hollander@geldrop-mierlo.nl.

Kijk op www.geldrop-mierlo.nl/fitenpit voor meer informatie over het Lokaal Preventieakkoord.

Activiteiten Geldrop-Mierlo Fit&Pit

Om de vijf afspraken onder de aandacht te brengen van onze inwoners organiseren de partners in de komende maanden verschillende activiteiten. Denk hierbij aan een prijsvraag, activiteiten op de markt in Geldrop en Mierlo en een fietstocht. Hou hiervoor de pagina www.geldrop-mierlo.nl/fitenpit, www.visitgeldrop-mierlo.nl en Middenstandsbelangen in de gaten.