EnergieHuis Slim Wonen

Het EnergieHuis Slim Wonen is een serviceloket voor en door bewoners. De energiecoaches van het Energiehuis Slim Wonen helpen u met slim energie besparen en gratis voorlichting. Lees hier meer over het Energiehuis Slim Wonen of bezoek de website van het energiehuis.

Platform Duurzaam

Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo is een onafhankelijk platform en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de verduurzaming van Geldrop-Mierlo willen bevorderen.

Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo heeft hierover regelmatig overleg met de Gemeente Geldrop-Mierlo. In dit Platform zijn belangenorganisaties op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en op sociaal-maatschappelijk vlak vertegenwoordigd.

Meer informatie over het platform duurzaam vindt u op hun website(externe link).

Ideeënbus

Heeft u al maatregelen genomen om te besparen of op te wekken? Bent u op een andere manier bezig met verduurzamen? Laat het ons weten en ontvang van ons het label Samen Duurzaam. Inspirerende verhalen en goede tips zullen wij plaatsen op onze duurzaamheidspagina op onze website en in het Middenstandsbelangen. Zo laat u zien dat u een steentje bijdraagt aan een toekomst zonder verspilling. Stuur hiervoor een email naar: samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl.