De gemeente zet zich in om verlies aan biodiversiteit (= verscheidenheid aan dieren en planten) te stoppen en waar mogelijk probeert de gemeente de biodiversiteit te vergroten. Dit doet de gemeente door hiermee in het groenbeheer rekening te houden. Ook bij (her)inrichting van gebieden wordt bij de beplantingskeuze rekening gehouden met het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast worden specifieke maatregelen getroffen om gebieden aantrekkelijker te maken voor bepaalde soorten. Bovendien zet de gemeente in op het aanleggen van ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden. Hiermee wordt de biodiversiteit van de natuurgebieden verder vergroot. Ook worden de natuurgebieden robuuster en bieden deze ecologische verbindingszones ook (beperkt) recreatieve mogelijkheden. De maatregelen zijn relatief sober van karakter en de gemeente probeert met relatief beperkte ingrepen zoveel mogelijk biodiversiteitswinst te realiseren. De gemeente gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van onkruid, zowel op verhardingen als in het groenbeheer. Ook worden bos en natuurterreinen duurzaam beheerd.

Wat doet de gemeente in het kader van biodiversiteit:

 • Beheer en onderhoud van bos- en natuurterreinen wordt uitgevoerd overeenkomstig de “Gedragscode flora en fauna gemeente Geldrop-Mierlo”;
 • Verhogen van het percentage inlands hout in onze bosgebieden;
 • Verhogen van het percentage (staand) dood hout;
 • In stand houden van heideterreinen door begrazen en plaggen;
 • Verbeteren en uitbreiden van het leefgebied van de kleine ijsvogelvlinder, de biodiversiteitsambassadeur van onze gemeente
 • In Geldrop-Mierlo worden al zeker 10 jaar geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt;
 • Certificaat duurzaam terreinbeheer niveau ‘zilver’;
 • Het verbeteren van de biodiversiteit is één van de uitgangspunten van het Groenbeleidsplan dat de gemeente opstelt;
 • We streven naar ecologisch bermbeheer;
 • Er wordt gewerkt aan twee ecologische verbindingszones bij het natuurgebied Sang en Goorkens, namelijk de ecologische verbindingszone Goorloop en de ecologische verbindingszone Overakkerseloop.

Wil je zelf aan de slag dan zou je aan de volgende acties kunnen denken:

 • Plant streekeigen planten en bomen en kies planten die bij de omstandigheden passen waarin je ze plant (schaduw, droogte, bodemtype)
 • Maak je tuin aantrekkelijk voor dieren door ze voedsel, water, nest- en schuilgelegenheden te bieden. Dus bloeiende planten voor de insecten en bessendragende struiken voor de vogels. Laat bladeren, takken enz. liggen.
 • Verhard een zo klein mogelijk oppervlakte van je tuin.
 • Plaats nestkasten, zwaluwdakpannen of  vleermuiskasten. Dit trekt vogels en vleermuizen aan die ook het aantal hinderlijke insecten zoals muggen kunnen verminderen.
informatie over de levende tuin
afbeelding afkomstig van milieu centraal