De komende weken wordt de riolering op diverse plekken
gereinigd. De globale planning per wijk is:

Coevering west: week 5/6
Akert zuid: week 7
Akert noord: week 8
Mierlo zuidwest: week 9
Mierlo zuidwest: week 10

Het schoonmaken van de riolen gebeurt met water onder hoge
druk. Het is mogelijk dat dit enige onderdruk in uw huisaansluitleidingen
veroorzaakt. De stankafsluiters (sifons) in de afvoeren
kunnen hierdoor droog komen te staan. Dat kan een rioollucht in
huis geven.

Toilet

Daarnaast komt in een enkel geval wel eens wat (schoon)
water uit deze sifons omhoog in toiletten of afvoerputjes. Ook dit
kan gepaard gaan met enige rioollucht. Om te voorkomen dat
u wateroverlast hebt op het toilet, kunt u het beste het toiletdeksel
dichthouden in de periode dat er bij u in de buurt gewerkt
wordt. U kunt het deksel afsluiten door er een handdoek onder
te leggen. Zet er eventueel een emmer water op om de deksel
te verzwaren.

Stank

Droogstaande sifons en putjes zijn eenvoudig op te lossen door
de kraan even te laten lopen. Zo worden de sifons weer gevuld
met water en hebt u geen last van rioollucht. Vergeet ook niet om
water te gieten over schrobputjes op bijvoorbeeld het terras/
veranda of in de garage. Ook al worden ze niet gebruikt, ze kunnen
na reiniging een rioollucht geven.

Verkeershinder beperken

Doorgaans liggen de rioolputten in de rijweg. Het riool wordt
schoongemaakt met grote vrachtwagens. Dit kan leiden tot
enige verkeershinder of een kortstondige rijwegblokkade. Vanzelfsprekend
proberen wij de verkeershinder zoveel mogelijk te
beperken. Ook vragen wij u om uw auto(’s) niet in de nabijheid van
controleputten te parkeren. U herkent onze reinigingsauto’s aan
de gele kleur en het grote opschrift in rood

Veeg- en Rioolbedrijf ADRIAANS B.V.

Het is voor de aannemer lastig om precies aan te geven wanneer
hij in uw straat aan het werk is. Dit heeft te maken met obstakels
die de aannemer in het riool tegenkomt. Ook hevige regenval kan
de planning in de war gooien: bij flinke buien wordt het werk stil
gelegd. Adriaans zorgt voor het tijdig (minimaal 48 uur) informeren
van alle bewoners en bedrijven die hinder kunnen ondervinden
van de aankomende werkzaamheden. Adriaans informeert hen
met een huis aan huis verspreide brief.