Maandag 22 juni heeft een groot aantal Brabantse bestuurders het manifest ‘Participatiewet aan zet’ aangeboden aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Namens Senzer en de zeven deelnemende gemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo) heeft bestuursvoorzitter Erik de Vries het manifest getekend. De belangrijkste boodschap: wij nemen succesvol onze verantwoordelijkheid in het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geef ons de financiële ruimte om dat verantwoord te blijven doen.

Iedereen moet mee kunnen doen

Erik de Vries: “Het doel van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen mee kan doen in de samenleving. Een prachtig doel waar wij helemaal achter staan. Sterker nog: Senzer is één van de best presterende werkbedrijven van Nederland als het gaat om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het wrange is alleen dat ons dit veel geld kost. De vergoeding die wij van het Rijk krijgen voor de begeleiding van deze mensen staat niet in verhouding tot de kosten die we daarvoor maken. Er zit een perverse prikkel in het systeem die ervoor zorgt dat het voor gemeenten financieel gunstiger is om mensen in een bijstandsuitkering te laten zitten. Dat moet écht anders!”

Betalen naar realisatie

Het manifest dat maandag aan de staatssecretaris is overhandigd roept op om te betalen naar realisatie. Dat is logisch en dat is eerlijk. De Vries zegt daarover: “Het huidige systeem staat los van de prestaties die geleverd worden. Alle gemeenten krijgen geld voor deze belangrijke taak. Sommigen houden geld over omdat ze weinig doen aan begeleiding. De gemeenten die wél hun verantwoordelijkheid nemen en mensen daadwerkelijk aan het werk krijgen komen geld tekort. Dat is de wereld op zijn kop. Dat moet zo snel mogelijk gerepareerd worden.”

Snelle oplossing nodig

De staatssecretaris heeft meerdere malen aangegeven de perverse prikkel in het huidige systeem ook te zien. Meer het blijft tot nu toe bij woorden. De Vries: “Wij vragen al langer aandacht voor dit probleem. Half maart hadden we een afspraak met de staatssecretaris om ons manifest persoonlijk te overhandigen. Helaas gooide corona roet in het eten. Maar we kunnen niet langer wachten. Er wordt nu gesproken over de verdeling van het budget voor de komende jaren. Als gemeenten en werkbedrijven die dagelijks met de voeten in de klei staan, vinden wij dat er nú iets  geregeld moet worden. Vandaar dat we gekozen hebben voor een digitale overhandiging. We hopen uiteraard dat mevrouw Van Ark snel met een positieve reactie komt. Zodat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen in de samenleving. Ook – juist! – de mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.”