De burgemeester van Geldrop-Mierlo;

Gelet op het bepaalde in artikel 12 Drank- en Horecaverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2016.

Overwegende dat van 31 december 2019 op 1 januari 2020 de jaarwisseling wordt gevierd;

Besluit

Voor alle caféhouders van Geldrop-Mierlo van 31 december 2019 op 1 januari 2020 het sluitingsuur vast te stellen op 6.00 uur.

Aanwijzingen van politie en/of toezichthoudend ambtenaar dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.

Degene die de horeca-inrichting drijft, is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te voorkomen.