Maandag 1 februari 2021 starten we met de herinrichting van deelplan 2B van de Heuvel. Dit plan maakt deel uit van het centrumplan Geldrop waarin we samen met alle betrokken partijen werken aan een vitaal, compact en gastvrij centrum. Wat dit inhoudt staat beschreven in de centrumvisie op de pagina Centrumplan Geldrop.

Wat gaan we doen?

Om de overlast te beperken gaan we de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren, zie onderstaande tekening. Startend bij fase 1 worden de fases in oplopende volgorde aangepakt eindigend met fase 6. De werkzaamheden starten op maandag 1 februari en gaan naar verwachting duren tot 16 juli 2021.

Bereikbaarheid winkels/panden

Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen panden bereikbaar via een loopstrook voor de winkels. Het vernieuwen van het trottoir/loopstrook direct voor de winkel wordt in overleg met de aangelegen winkelier(s) uitgevoerd. De parkeerplaats Heuvel (fase 5) blijft tijdens de werkzaamheden zo veel als mogelijk beschikbaar voor bezoekers.

Contactpersoon uitvoering Gemeente

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u ook contact opnemen met Bas van Lieshout of Will van Dijk.

Plattegrond Heuvel plan 2B
Plattegrond centrum overzicht faseringen