Op maandag 2 november zijn we gestart met het aanleggen van de definitieve bestrating in de Vlinderlaan. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de noodbestrating en het aanleggen van de rijbanen, fietspaden, parkeervakken, trottoirs en boomvakken. Tijdens de uitvoering plaatsen we de openbare verlichting. De werkzaamheden gaan naar verwachting tot met 30 april 2021 duren.

Voorbereidende  werkzaamheden (2 tot en met 20 november)

We starten de werkzaamheden met het aanleggen van de puinfundering van het fietspad langs de hele Vlinderlaan en het plaatsen van een betonband op de erfgrens bij alle aanliggende percelen. Tijdens deze werkzaamheden blijven de Vlinderlaan en de aangelegen panden bereikbaar.
 

Fasering/bereikbaarheid (20 november tot en met 30 april)

Om de woningen ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar te houden en de loopafstanden te beperken, verdelen we de werkzaamheden in meerdere werkvakken.
Werkvak 1: Vlinderlaan tussen Koolmees en Koolwitje
Werkvak 2: Vlinderlaan tussen Koolwitje en Distelvlinder
Werkvak 3: Vlinderlaan tussen Distelvlinder en Vlinderlaan huisnummer 79
Werkvak 4: Vlinderlaan tussen Vlinderlaan huisnummer 79 en de weg Luchen.
De werkzaamheden starten met werkvak 1 en worden oplopend uitgevoerd.

Het ontwerp van de inrichting openbare ruimte Vlinderlaan vindt u op onze website www.geldrop-mierlo.nl/nieuwbouwwijk-luchen.
 

Asfalteringswerkzaamheden (april 2021)

Tegen het einde van de werkzaamheden wordt de hele Vlinderlaan één dag afgesloten voor het aanbrengen van de asfalt toplaag. Hierover wordt u later geïnformeerd op deze pagina.

Oranjetipje

Tijdens de hele uitvoering blijft het Oranjetipje bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van enkele dagen (zoals tijdens de asfalteringswerkzaamheden).
 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Plattegrond hoofdontsluiting Luchen