De gemeente stelt voor haar grondgebied een structuurvisie vast. Daarin wordt de toekomstige ontwikkeling van het grondgebied op de langere termijn aangegeven. De structuurvisie brengt doelen en wensen in kaart en vormt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.