De gemeente stelt voor haar grondgebied een structuurvisie vast. Daarin wordt de toekomstige ontwikkeling van het grondgebied op de langere termijn aangegeven. De structuurvisie brengt doelen en wensen in kaart en vormt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. 

In 2010 is door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo een structuurvisie vastgesteld voor het hele grondgebied van de gemeente. In deze structuurvisie zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn op hoofdlijnen beschreven. In de structuurvisie is ook opgenomen hoe de voorziene ontwikkelingen uitgevoerd worden. In 2015 is de structuurvisie geactualiseerd. Tegelijkertijd is de Nota Kostenverhaal opgesteld. Deze Nota Kostenverhaal bevat de kaders over het verhaal van kosten met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen die in de structuurvisie beschreven zijn. De structuurvisie geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Waar vinden de komende tijd concrete ontwikkelingen, zoals woningbouw of de aanleg van infrastructuur plaats?
  • Waar wordt gekozen voor behoud van de bestaande situatie?
  • Wat zijn de beleidsuitgangspunten waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst worden?
  • Wat zijn de bestaande gegevens en feiten waarmee we rekening moeten houden?

Meer informatie

Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met Gabriël van Houtert (structuurvisie) of Ron Smolders (Nota kostenverhaal) van de afdeling Ruimte.

Bel 0402893893

Interessante websites