Wilt u een lagere energierekening en uw woning comfortabeler maken? Verduurzaam dan uw woning met energiebesparende maatregelen.

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen weer subsidie van het Rijk krijgen. De vorige regeling was sinds mei 2017 uitgeput. Maar nu is er weer € 84 miljoen beschikbaar gemaakt. U kunt vanaf 2 september subsidie aanvragen als u tenminste twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepast: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas. De subsidie kent een maximum van € 10.000 per woning.

Extra subsidie

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen van uw verwarmingssysteem en/of een maatwerkadviesrapport. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus en kan een subsidie ontvangen van maximaal € 15.000,-. Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp of pelletkachel is de Investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar, zie www.rvo.nl/isde.

Aanvragen van de subsidie

U kunt de Subsidie energiebesparing eigen huis aanvragen vanaf 2 september 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie kan aangevraagd worden voor maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd en moet aangevraagd worden nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u via www.rvo.nl/seeh. De subsidie loopt tot 31 december 2020 of totdat de pot leeg is. Vorige keer was dit na 7 maanden.

Verenigingen van eigenaren

Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolerende maatregelen. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Meer informatie hierover vindt u via www.rvo.nl/seeh.

Lening

Het is mogelijk via de gemeente een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en de stimuleringslening duurzaamheid zijn te combineren. Indien u een deel van de kosten gesubsidieerd krijgt, kunt u voor dit deel van de kosten geen lening afsluiten. 

Daarnaast is er ook een landelijke energiebespaarlening. Deze lening kan nog gunstiger uitpakken dan de gemeentelijke lening. Hier mag u echter niet het volledige te lenen bedrag inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Bij de gemeentelijke lening kan dit wel. 

Zonnepanelen via de gemeente Geldrop – Mierlo

Wilt u zelf duurzame energie op gaan wekken dan kan dit via het zonnepanelenproject van de Groene Zone. Geldrop-Mierlo is één van de 12 gemeenten die meedoen met dit project, waarmee inwoners snel en gemakkelijk zonnepanelen kunnen laten plaatsen zonder eigen investering. 

Hoe werkt de Groene Zone?

De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in. De gemeenten schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. Dit betekent dat u geen aanbetaling hoeft te doen voor de zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, lost u de lening maandelijks bij de gemeente af. U krijgt 15 jaar lang volledige garantie op de zonnepaneleninstallatie en de energieopbrengst. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar en na plaatsing wekt u meteen zonne-energie op. Al vanaf de eerste maand heeft u financieel voordeel: de aflossing van de lening is namelijk lager dan uw huidige elektriciteitsrekening.

Meer informatie of wilt u zich aanmelden? Kijk op www.degroenezone.nl.

Energieloket

Hebt u hulp nodig bij het verduurzamen van uw huis, neem dan contact op met het Energieloket Zuidoost-Brabant