Mierlo heeft afgelopen week twee nieuwe buurt-AED’s in gebruik genomen. Buurtbewoners uit De Loo hebben met een inzamelingactie de aanschaf van een nieuwe kast voor een buurt-AED mogelijk gemaakt. Met steun van Saassen Groep is voor de wijk Luchen een nieuwe kast gerealiseerd. Op woensdag 31 maart werden de bijbehorende AED’s door wethouder Peter Looijmans overgedragen aan Stichting Hart voor een Hart en de wijkbewoners. 

Hulp binnen 500 meter bereikbaar

Gemeente Geldrop-Mierlo streeft ernaar dat AED’s permanent en binnen 500 meter van elkaar bereikbaar zijn in de openbare ruimte van Geldrop en Mierlo. De overlevingskans van een slachtoffer verhoogt wanneer hij hulp ontvangt binnen 6 minuten. De tijd die een ambulance echter nodig heeft om in Geldrop of Mierlo te komen is gemiddeld meer dan 10 minuten. Vrijwilligers spelen dus een essentiële rol bij de overlevingskans van slachtoffers van hartfalen.

Burgerhulpverleners in de buurt

De AED-kasten zijn 24 uur per dag beschikbaar en kunnen alleen geopend worden met een cijfercode. Die cijfercode wordt na de 112-melding per SMS verzonden aan maximaal 30 gekwalificeerde vrijwillige reanimisten die in een denkbeeldige cirkel rondom het incident wonen. Deze burgerhulpverlener start met reanimeren totdat professionele hulpverlening het overneemt.

Peter Looijmans: Een buurt-AED is een belangrijk hulpmiddel voor het veiligheidsgevoel in de wijken. Door de locaties zorgvuldig te kiezen ligt de overlevingskans voor slachtoffers van hartfalen aanmerkelijk hoger. Maar alleen met voldoende gecertificeerde burgerhulpverleners kunnen we levens redden. Het kan ook uw buurman zijn!

Nieuwe vrijwilligers gezocht

Om de inzetbaarheid van de AED’s te waarborgen voert Stichting Hart voor een Hart periodieke controles uit op de AED kasten en maakt ze na gebruik opnieuw inzetbaar. Het stichtingsbestuur zoekt daarvoor naar een technisch geschoolde vrijwilliger (m/v) die bereid is hieraan eenmaal per maand ongeveer een half dagdeel te besteden. Ook is er plek in het Stichtingsbestuur voor gemotiveerde jonge bestuurders.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hilde Hess hilde.hess@levgroep.nl of met het Stichtingsbestuur: info@hartvooreenhart.nl of telefonisch op 06 44 33 92 45.
Kijk voor informatie over de Stichting en hun activiteiten op www.hartvooreenhart.nl.

Wethouder Peter Looijmans overhandigt AED aan wijkbewoonster
Wethouder Peter Looijmans overhandigt AED aan wijkbewoonster