Impressietekening nieuwbouw Tweka terrein Geldrop

Op het voormalige Tweka terrein komen 69 eengezinswoningen in verschillende types, zowel koop als huur. Het karakteristieke kantoorgebouw op de hoek van de Mierloseweg en de Nuenenseweg blijft staan en de overige bebouwing wordt gesloopt. In het voormalige kantoorgebouw worden 10 lofts gebouwd. Een aantal waardevolle bomen wordt gehandhaafd en in het plan opgenomen. De meeste bomen langs de Nuenenseweg blijven staan. Het hele plan zal op twee plaatsen worden ontsloten vanaf de Nuenenseweg.