Na een pittige winterperiode zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Mierloseweg weer volop aan de gang. Hieronder de actuele stand van zaken en verwachte planning van de herinrichting.

Openstelling kruispunt Mierloseweg/Peijnenburgweg (22 maart)

Kruispunt Mierloseweg-Peijenburgweg wordt maandag 22 maart opengesteld voor het doorgaande verkeer. Medio mei 2021 gaan we de asfalttoplaag en de wegmarkering aanbrengen op het kruispunt ook wordt dan de nieuwe verkeersregelinstallatie in werking gesteld.  Over de benodigde wegafsluiting en verkeersmaatregelen hiervoor wordt u in een later stadium geïnformeerd.
Het gedeelte Mierloseweg tussen Peijnenburgweg en Nuenenseweg blijft tot 6 april afgesloten met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Plattegrond Werkzaamheden Mierloseweg t/m 6 april 2021

Kruispunt Mierloseweg-Nuenenseweg (6 april tot 28 mei) 

De uitvoering van het gedeelte Mierloseweg vanaf de Nuenenseweg tot de Van der Puttstraat staat gepland van 6 april tot en met 28 mei 2021 april. De aangelegen zuidelijke fiets/ventweg is al vernieuwd en valt buiten het werk. 

Omleidingen doorgaand verkeer

Het doorgaande verkeer van Mierlo richting Eindhoven en omgekeerd wordt tijdelijk omgeleid via een grootschalige omleiding via de Geldropseweg-Brandevoortsedreef- Provincialeweg N270/A270-Collse Hoefdijk-Nuenenseweg-Wielewaal-Helze-Nieuwendijk en omgekeerd. Voor het fietsverkeer worden kleinschalige omleidingen ingesteld.

Bereikbaarheid bedrijven Mierloseweg 48 t/m 94 (even) 

De bedrijven aan de Mierloseweg huisnummer 48 t/m 94 (even) blijven bereikbaar via de zuidelijke fiets-ventweg Mierloseweg.

Plattegrond werkzaamheden Mierloseweg

Buslijnen

Tijdens de afsluiting van het kruispunt Mierloseweg-Nuenenseweg gaat buslijn 320 en 20 tijdelijk via de zuidelijke fiets- ventweg Mierlosweg. De actuele dienstregeling voor de route kunt u vinden op www.hermes.nl

Totaalplan reconstructie Mierloseweg-Johan Peijnenburg

De herinrichting Johan Peijnenburgweg maakt onderdeel van de het totaalplan reconstructie Mierloseweg-Johan Peijnenburgweg. Informatie over dit project kunt u hier vinden. 
Het ontwerp van het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Molenstraat/Sluisstraat kunt u hier vinden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Willy van de Westerlo, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon¬nummer (040) 289 38 93.