Het sociaal domein verandert. Dat vraagt een nieuwe visie en strategie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Wij zijn hierover in gesprek geweest met onze partners en inwoners. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de nieuwe visie en strategie sociaal domein - Persoonlijk, dichtbij en verbonden. 

Geldrop-Mierlo: een plek met hart

Een plek waar generaties verantwoordelijk zijn voor elkaar, er voor een ander willen zijn en waar iedereen een waardevolle bijdrage levert. Een plek waar talent altijd weer komt bovendrijven en waar we samen bouwen aan een gezonde toekomst. Een plek die verbindt en ontwikkelt. Een plek die persoonlijk, dichtbij en verbonden is.

Om dit zo te houden, te versterken én om uitdagingen van de (nabije) toekomst hoofd te kunnen bieden, moeten we aan de weg blijven timmeren. Daarbij kijken wij niet alleen naar morgen, maar ook naar overmorgen en de dagen die daarop volgen. Dit vraagt om duidelijke keuzes, een vaste koers en een plan voor de komende jaren. In de visie en strategie geven we aan welke koers Geldrop-Mierlo de komende jaren gaat aanhouden voor de uitdagingen binnen het hele sociale domein.

Veerkacht vergroten

De kern van onze visie en strategie gaat over het vergroten van veerkracht van mensen of anders gezegd: het vermogen van mensen om met veranderingen om te gaan. In een wereld die steeds sneller verandert, wordt het steeds belangrijker dat we flexibel kunnen reageren op veranderingen die soms als een schok komen en soms geleidelijk ontstaan. Dit betekent niet alleen het omgaan met tegenslagen of moeilijke situaties, zoals een scheiding, een ontslag of de dood van een dierbare, maar ook het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven. Dat is geen vanzelfsprekendheid. In de visie en strategie sociaal domein staat dan ook dat wij willen werken aan de onderstaande doelen:

  • Wij stimuleren een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt en deel kan hebben in de gemeenschap.
  • Wij stimuleren mensen te kiezen voor een gezonde leefstijl en helpen een gezonde woonomgeving te creëren.
  • Wij helpen sterke wijken en netwerken te creëren zodat het fijn en veilig wonen is.
  • Wij helpen een doorlopende ontwikkellijn te creëren zodat onze inwoners hun talenten kunnen benutten en een leven lang ontwikkelen.
  • Wij helpen mensen elkaar te helpen.
  • Wij stimuleren dat mensen financieel vaardig zijn en stellen bestaanszekerheid veilig.
  • Wij professionaliseren de toegang tot ondersteuning en zorg door vakmanschap te faciliteren.
  • Wij zorgen voor hulp en ondersteuning die betrouwbaar, meer nabij, meer vroegtijdig, in samenhang en eenvoudiger is.