Op maandag 3 februari 2020 komt de Commissie voor
Bezwaarschriften in Centrum Hofdael aan de Molenstraat
23 te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.
Op de agenda staan de volgende zaken:

18:30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit
van 3 juni 2019 waarbij een verzoek om handhavend
optreden wegens overtredingen van het Activiteitenbesluit
en het bestemmingsplan bij de uitoefening van
machinale houtbewerkingsactiviteiten is afgewezen.

19:00 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit
van 15 juli 2019 waarbij een omgevingsvergunning is
verleend voor het realiseren van een schoolgebouw
en twee tijdelijke inritten op het perceel Grote Bos 2 te
Geldrop.

19:30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit
van 5 september 2019 waarbij een omgevingsvergunning
is verleend voor het uitbreiden van een
woning aan de Losweg 26 te Geldrop.