Op maandag 20 november komt de Commissie voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

18.30 uur:

Het bezwaarschrift gericht tegen het raadsbesluit om geen dwangsom toe te kennen naar aanleiding van een ingebrekestelling die ziet op het niet tijdig beslissen op een klacht.

Van de hoorzitting worden geluidsopnamen gemaakt.

Wij vragen u contact op te nemen met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften wanneer u als toehoorder de zitting wilt bijwonen.