In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Op maandag 17 mei 2021 komt de Commissie voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 te Geldrop, bijeen in een openbare hoorzitting. De agenda is als volgt:

  • 19.30 uur: Het bezwaar gericht tegen een subsidieverleningsbeschikking voor het tijdvak 2021-2024.
  • 20:00 uur: Het bezwaar gericht tegen een subsidieverleningsbeschikking voor het kalenderjaar 2021.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om contact op te nemen met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften indien u voornemens bent als toehoorder de zitting bij te wonen.