Op 26 november, 2 december en 3 december vergaderen de verschillende commissies.

Vergaderingen commissies

Dinsdag 26 november vergadert de commissie Samenleving. Op maandag 2 december wordt er vergaderd in de commissie Ruimte. Op dinsdag 3 december vergadert de commissie Algemene Zaken. 

Alle commissievergaderingen zijn in het gemeentehuis in multifunctionele ruimte 't Plein (De Meent 2, Geldrop). Kijk voor de agenda's van de vergaderingen op de website van de gemeenteraad. 

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl of telefonisch via 040 289 38 93.
U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@geldrop-mierlo.nl of via telefoonnummer 040 289 38 93.