Wat is het?

Wij houden verschillende persoonsgegevens van u bij, zoals de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. 

U hebt rechten om meer inzicht en controle te krijgen over uw persoonsgegevens of die van uw kind, jonger dan 16 jaar en van wie u de wettelijke vertegenwoordiger bent. U kunt ons vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw gegevens te verbeteren;
 • uw gegevens te verwijderen;
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken;
 • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm;
 • u informatie te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf;
 • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente;
 • te stoppen met de verwerking van uw gegevens;
 • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat een ambtenaar altijd controleert.

Sommige gegevens van personen moeten wij verwerken, omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar voor een deel gebruik maken van uw rechten. 
 

Hoe werkt het?

Bel 040 289 38 93

Geef door om welke persoonsgegevens het gaat en wat uw verzoek is.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Let op: dit kan niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Uw gegevens zijn nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

 • Vul bovenstaand formulier in.
 • U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

U kunt hiervoor ook een afspraak maken

 • Neem uw geldige legitimatiebewijs mee.

Geheimhouding aanvragen is kosteloos.

Persoonsgegevens laten veranderen of verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens laten veranderen of verwijderen als u een geslachtsverandering bent ondergaan of na een afgeronde adoptie.

 • Dien uw aanvraag schriftelijk in, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijzen van de afgeronde procedure, of
 • Maak een afspraak door te bellen naar 040 289 38 93

Gaat het om een kind dat jonger is dan 16 jaar? Dan doen de (adoptie)ouders, voogden of verzorgers de aanvraag. 

Hoe lang duurt het?

De beslissing over een concreet verzoek krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag één keer verlengd worden met 2 maanden.