Samen duurzaam

Iets waar u misschien nooit over heeft nagedacht, is de hoeveelheid voedsel die wij jaarlijks verspillen. Het blijkt om enorme hoeveelheden te gaan. Recent onderzoek geeft aan dat ongeveer 30-50% van ons verbouwde en geoogste voedsel nooit onze magen bereikt. Wanneer we onze wereldwijde verspilling drastisch zouden kunnen terugbrengen was – in elk geval getalsmatig - in één klap het wereldvoedselprobleem opgelost. Deze verspilling gaat niet alleen over het goede voedsel dat wordt weggegooid. Het gaat ook over zoet water dat voor niets is verbruikt, landbouwgrond die niet gebruikt had hoeven worden en die juist alsmaar uitgebreid wordt ten koste van onze ecosystemen.