Hieronder leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie voor het zelf opvangen van regenwater.

Alle aanvragen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 1. U heeft nog niet eerder bij de gemeente subsidie aangevraagd voor waar u nu subsidie aanvraagt.
 2. De subsidie is aangevraagd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 3. U laat daar waar u subsidie voor krijgt minimaal 10 jaar in stand.
 4. U zorgt ervoor dat uw omgeving geen last heeft van het afkoppelen.

Als u subsidie aanvraagt voor een groen dak moet u daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het gebouw waarop het groene dak legt is minimaal 2 jaar oud
 2. Het dak waarop u het groene dak legt is aangesloten op het openbare riool
 3. Het dak waarop u het groene dak legt is sterk genoeg om de extra belasting van het groene dak aan te kunnen
 4. Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15L/m2
 5. Het groene dak is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag

Als u subsidie aanvraagt voor het afkoppelen en op eigen terrein vasthouden en verwerken van hemelwater moet u daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het dak dat of de verharding die u afkoppelt is  minimaal 10 m2
 2. Het gebouw waarvan u het dak afkoppelt of de verharding die u afkoppelt is minimaal 2 jaar oud
 3. Het dak dat of de verharding die u afkoppelt is aangesloten op het openbare rioolstelsel
 4. Het hemelwater dat u afkoppelt wordt op eigen terrein verwerkt. Dit betekent dat er geen hemelwater bij u buren of in het openbaar gebied terecht mag komen

Als u subsidie aanvraagt voor het weghalen van erfverhardingen en het vervolgens vergroenen moet u daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U haalt minimaal 10 m2 erfverharding weg en vergroent daar
 2. De erfverharding die weggehaald wordt ligt er al minimaal 2 jaar
 3. Daar waar u erfverharding weghaalt worden bomen, planten of gras geplant