Alleen samen kunnen we onze omgeving beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes.

Bent u eigenaar van een minimaal 2  jaar oude woning of (bedrijfs)pand in de gemeente Geldrop-Mierlo en wilt u bijdragen aan een duurzamere omgeving? Dan is het mogelijk om dit met gemeentelijke subsidie te doen.

Waarom regenwater opvangen?

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenbuien. Bij veel huizen stroomt regenwater direct van het dak en terras naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert dit water samen met huishoudelijk afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien kan de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Met als gevolg dat het vuile water ongezuiverd in de Kleine Dommel of op straat belandt of dat het gemengde water op straat blijft staan.

Om het riool te ontlasten kunt u het regenwater dat op uw terrein valt op een andere manier benutten of laten infiltreren in de bodem. Dat is goed voor de riolering, maar ook voor de natuur!

Afkoppelen van de riolering

Het aanpassen van de regenwaterafvoer, zodat deze niet of slechts heel beperkt op de riolering loost, noemen we ook wel afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om uw regenpijp door te zagen. Maar, daarmee bent u er nog niet. Het regenwater moet vervolgens opgevangen worden zodat het voor iets anders benut kan worden of langzaam in de grond kan weg trekken. Alleen zo wordt de riolering ook daadwerkelijk ontlast. Het opvangen van het afgekoppelde regenwater kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

 • Een infiltratievoorziening
  Dit is een voorziening waarin u regenwater tijdelijk kunt vasthouden, voordat het langzaam in de grond wegzakt. U kunt hierbij denken aan een lager gelegen oppervlakte in de tuin, een greppel of Infiltratiekratten. Let hierbij op dat de ondergrond goed infiltreert en zorg altijd voor een overloopmogelijkheid die niet voor overlast zorgt.
   
 • Een regenwatervijver
  Zorg ook hier dat bij een regenbui voldoende water opgevangen kan worden, voordat de vijver overloopt naar een sloot of in het uiterste geval naar de riolering.
   
 • Het plaatsen van een regenton

Let wel, een regenton heeft niet voldoende capaciteit om al het regenwater op te vangen. Het plaatsen van enkel een regenton als waterbergingsvoorziening, is onvoldoende voor subsidie. Zorg daarom altijd voor een aanvullende voorziening en overstort mogelijkheid, zoals een lager gelegen oppervlakte in de tuin, infiltratiekrat of grindkoffer.
 

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

We beoordelen uw aanvraag aan de hand van de subsidieregeling

De belangrijkste voorwaarden zijn :

 • Er is niet eerder een subsidie verstrekt voor het groene dak, of voor het afkoppelen van dakverharding of erfverharding waarvoor nu subsidie wordt gevraagd; en
 • De subsidie is aangevraagd voordat het groene dak is aangelegd, de ontharding en vergroening of de afkoppeling heeft plaatsgevonden; en
 • Het groene dak, de vergroening of de afkoppelingswerkzaamheden blijven minimaal tien jaar in stand; en
 • Uw aanvraag moet voldoen aan alle overige eisen die genoemd worden in de subsidieregeling (bekijk de subsidieregeling)

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het vergroenen van dak-verhardingen op particulier terrein:

€ 20 per m2 met een maximum van € 5.000,- per subsidieaanvraag. Waarbij verder geldt dat het subsidiebedrag nooit meer kan zijn dan de gemaakte kosten zoals overlegd via in te dienen facturen.

Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het afkoppelen van dak-verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsels:

€ 8 euro per m2 met een maximum van € 2.000,- per subsidieaanvraag. Waarbij verder geldt dat het subsidiebedrag nooit meer kan zijn dan de gemaakte kosten zoals overlegd via in te dienen facturen.

Voor het vasthouden en verwerken van hemelwater door het ontharden en vergroenen van erfverhardingen op particulier terrein:

€ 4 per m2 met een maximum van € 500,- per subsidieaanvraag. Waarbij verder geldt dat het subsidiebedrag nooit meer kan zijn dan de gemaakte kosten zoals overlegd via in te dienen facturen.

Gecombineerde aanvraag: 

Bij een gecombineerde aanvraag waarin sprake is van twee subsidiabele activiteiten geldt een maximum van de optelsom van de bedragen.

In totaal is er €70.000,- subsidie beschikbaar voor 2021. Deze subsidie is mede tot stand gekomen door een bijdrage van €10.000,- vanuit Waterschap De Dommel.

Subsidie aanvragen

Wilt u aan de slag gaan met een subsidie aanvraag klik dan op onderstaande button. 

Aanvragen subsidie


Meer weten


Veelgestelde vragen en tips

Voorbeelden afkoppelen regenwater