Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak en terras direct naar het openbare riool. Dat gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert dit water samen met huishoudelijk afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Bovendien kan de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Met als gevolg dat het vuile water ongezuiverd in de Kleine Dommel belandt of de straat blank komt te staan of nog erger, uw huis binnenstroomt of via afvoerputjes en/of toilet omhoog komt. Als u het regenwater dat op uw terrein valt, zelf opvangt, ontlast u daarmee het riool. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, zoals het afkoppelen van de riolering en het regenwater opvangen in uw eigen tuin, het aanbrengen van een groen dak of de tegels in uw tuin vervangen door groen of grind.