Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma schetst de ambities van het waterschap voor de lange termijn (2050) en vertaalt deze ambities naar doelen en maatregelen voor de periode van dit Waterbeheerprogramma. Dit Waterbeheerprogramma is een echte koerswijziging van het waterschap. We zijn op een andere manier gaan denken over omgaan met water. Dit is nodig om goed in te kunnen spelen op veranderingen in ons klimaat en in onze omgeving.

De Dommel wil dat de waterhuishouding in 2050 toekomstbestendig is. Dat betekent een waterhuishouding die robuust, wendbaar en in balans met de omgeving is. Een waterhuishouding die voorziet in een goed waterkwaliteit.

Inzage en meer informatie

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma ligt tot en met 18 mei ter inzage. Tijdens kantooruren kunt u het bekijken in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 in Boxtel. Ook kunt u het document downloaden op www.dommel.nl/wbp.

Wilt u reageren?

Zienswijzen kunt u tot en met 18 mei richten aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel. Per post kan dat naar Postbus 10.000, 5280 DA in Boxtel. Per mail kan dat naar info@dommel.nl. Beide onder vermelding van 'Zienswijze Waterbeheerprogramma'.

Vervolg

De reacties op het Ontwerp-Waterbeheerprogramma wegen wij af bij het verbeteren van het ontwerp naar een definitief Waterbeheerprogramma. Dit najaar neemt het bestuur een besluit over de definitieve vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Marloes Lenting via telefoonnummer 0411 61 86 18 of via info@dommel.nl.