Woont u in het buitengebied en wilt u meewerken aan meer biodiversiteit op uw erf? Dan kunt u zich aanmelden voor project ErvenPlus3.0 in Geldrop-Mierlo. Dit project zorgt ervoor dat diersoorten die op erven wonen, zoals de zwaluw, mus, uil en vleermuis, een verbeterde leefomgeving krijgen. Dat gebeurt met verschillende maatregelen, zoals het aanbrengen van beplanting, het ophangen van nestkasten en het inzaaien van speciale zaadmengsels. Op die manier kunt u meewerken aan het vergroten van de biodiversiteit in het buitengebied.

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via de website van Brabants Landschap. Brabants Landschap beoordeelt vervolgens of uw erf in aanmerking komt. Als dat het geval is, nemen zij contact met u op voor het inplannen van een 'erf-scan'. Een opgeleide erfscanner komt dan uw erf onder de loep nemen om samen met u te bepalen welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt, dat aan u wordt voorgelegd. Als u daarmee akkoord gaat, worden de maatregelen voor u beschikbaar gesteld.

Waarom ErvenPlus?

Een groot deel van de erfbewonende diersoorten neemt al jaren in aantal af. 'Gewone' soorten zoals de huismus, staan tegenwoordig zelfs op de Rode lijst van de Vogelbescherming. Boerenerven zijn de afgelopen jaren meer bestraat en ‘netter’ geworden. Daardoor zijn ze minder geschikt voor vogels en andere dieren en is de biodiversiteit op erven afgenomen. Met een aantal relatief eenvoudige maat-regelen is het mogelijk om de biodiversiteit op uw erf weer te vergroten. In dat kader is het project ErvenPlus dat deze maatregelen beschikbaar stelt, opgezet.

Logo ErvenPlus

Ronde 3

Het doel van het project is het verbeteren van het leefgebied van erfbewonende soorten en onlangs is ronde 3 van start gegaan. In de vorige 2 rondes van ErvenPlus zijn op ruim 1.100 Brabantse er-ven  'erfscans' uitgevoerd. Er zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Daarvan zijn er 2.200 geplant in onze gemeente - dat sinds ronde 2 meedoet en waar het buitengebied relatief klein is. Ook zijn er meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd, waarvan 200 in onze gemeente. Ronde 3 - ErvenPlus3.0 - geeft vervolg aan deze aanpak in 25 gemeenten waaronder in Geldrop-Mierlo. De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en de gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering. Er is beperkt budget, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.