We voeren werkzaamheden uit in de Peregrijn. Dit doen we om de afwatering in de straat te verbeteren. De werkzaamheden duren tot eind volgende week.

In de Peregrijn is geregeld sprake van wateroverlast  bij hevige regenval. We gaan maatregelen nemen om dit tegen te gaan. We passen het straatprofiel aan zodat de afstroming van het water op  de straat niet in de richting van de woningen stroomt. Onder het plateau op het kruispunt met Genoenhuis wordt een extra riool gelegd zodat het water uit de Peregrijn kan worden afgevoerd.

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Rob Elemans, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 040-2893723.