Nu het wijkontwikkelingsplan voor de wijk Braakhuizen-Zuid is opgesteld, gaan we wijkgericht aan de slag. Als eerste in Skandia-Hulst.

Wijkplan

In een wijkplan wordt zichtbaar gemaakt wat Skandia-Hulst een fijne wijk maakt om in te wonen en te leven. Naast de bestaande initiatieven en activiteiten in de wijk komen ook de verbeterpunten aan bod.

Wij nodigen u uit!

Om een goed beeld te krijgen van wat er in de wijk speelt, zowel op gebied van inrichting als op sociaal-maatschappelijk vlak, zijn er in oktober en november 2019 al enkele gesprekken geweest met onder andere de scholen, de buurtvereniging Hulst-Skandia en de volkstuinenvereniging.

Maar een wijkplan is geen plan van de wijk zonder inbreng vanuit ervaringsdeskundigen: de bewoners zelf. Graag nodigen wij u daarom uit om uw ervaringen over het wonen in Skandia-Hulst met ons te delen. Dat kan tijdens een van de themabijeenkomsten die we organiseren.

Meepraten over verschillende onderwerpen

Tijdens de themabijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Thema “Veilig en Bereikbaar” op woensdagochtend 15 januari van 10.00 tot 11.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en donderdagavond 16 januari van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
  • Thema “Groen, Gezond en Toekomstbestendig” op dinsdagavond 21 januari van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en woensdagochtend 22 januari van 10.00 tot 11.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
  • Thema “Zorgzame buurt vol activiteiten” op dinsdagavond 28 januari van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en woensdagochtend 29 januari van 10.00 tot 11.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)

Alle bijeenkomsten zijn in de aula van brede school Dommeldal (Beneden Beekloop 93, Geldrop).

Inhoud eerste gespreksronde

Tijdens deze eerste themabijeenkomsten gaan we samen vooral in kaart brengen wat er fijn is aan het wonen in de wijk, wat er mogelijk beter kan en waar we nog mooie kansen zien liggen. We gaan nog niet over oplossingen praten. Dat doen we in februari en maart tijdens de vervolgbijeenkomst. 

Deelnemen aan themabijeenkomsten

Als u wilt deelnemen aan (één van) de themabijeenkomsten, dan kunt u zich aanmelden via wijkontwikkelingsh@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in de mail uw naam, adres, het aantal personen en aan welke bijeenkomst(en) u wilt deelnemen. Wij vragen om aanmelding omdat we graag een inschatting hebben van het aantal bezoekers dat we kunnen verwachten. Lukt het niet om vooraf aan te melden? Geen nood. U bent altijd van harte welkom.