In de afgelopen weken is een start gemaakt met het wijkplan Skandia-Hulst. Tijdens een aantal themabijeenkomsten
in de wijk is samen met de wijkbewoners in kaart gebracht wat er fijn is aan wonen in de wijk Skandia-Hulst, wat er
mogelijk beter kan en waar we nog mooie kansen zien liggen. Wij zijn blij dat wij tijdens deze bijeenkomsten heel
veel enthousiaste en betrokken wijkbewoners mochten ontvangen die hun ervaringen over de thema’s Veilig en
Bereikbaar, Groen, gezond en toekomstbestendig, en Zorgzame buurt vol activiteiten met ons wilden delen om zo
een persoonlijke bijdrage te leveren aan het plan. Uw inbreng helpt ons enorm om een goed beeld te krijgen van wat
er speelt in de wijk, en waar mogelijke kansen en knelpunten liggen.

We hebben al mogen horen over het mooie groen in Skandia,
de betrokkenheid van bewoners bij de wijk, de kinderen die
’s ochtends naar school worden gebracht, de drukte op de straat
Hulst, het parkeren in de wijk Hulst, de behoefte aan een ontmoetingsplek
in de wijk, de wens om te kunnen blijven wonen
in de wijk, het donkere fietspad, de hondenuitlaatstrook, de vele
activiteiten die er in de wijk georganiseerd worden.

Hoe gaat het nu verder?

De informatie die we tijdens de startbijeenkomsten hebben
verzameld wordt komende weken gecategoriseerd. Van daaruit
ontstaat per thema een aantal onderwerpen/vraagstukken waarover
de gemeente graag met haar bewoners in gesprek gaat, om
samen te kijken naar mogelijke verbeteringen, oplossingen en
activiteiten. Hierbij kijken we niet alleen naar wat er misschien in
de openbare ruimte aangepast moet worden, maar juist ook naar
wat bewoners zelf of samen met de gemeente en andere partners
zoals de LEV-groep kunnen doen om de wijk ook in de toekomst
als fijne woonwijk te behouden.

Wanneer is dat dan?

Graag nodigen wij u van harte uit om met ons mee te denken over
verbeteringen, oplossingen en activiteiten tijdens (een van) de
bijeenkomsten. Dat kan op:

• Dinsdagavond 11 februari van 19.30 tot 21.00 uur (inloop
vanaf 19.15 uur) en woensdagmorgen 12 februari van 10.00 tot
11.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur) over het thema Veilig en
Bereikbaar.

• Dinsdagavond 3 maart van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf
19.15 uur) en woensdagmorgen 4 maart van 10.00 tot 11.30 uur
(inloop vanaf 09.45 uur) over het thema Groen, gezond en toekomstbestendig

• Dinsdagavond 10 maart van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf
19.15 uur) en woensdagmorgen 11 maart van 10.00 uur tot 11.30
uur (inloop vanaf 09.45 uur) over het thema Zorgzame buurt vol
activiteiten.

Alle bijeenkomsten zijn in de aula van brede school Dommeldal,
Beneden Beekloop 93 in Geldrop.

Aanmelden

Als u mee wilt denken over (één van) bovenstaande thema’s dan
kunt u zich aanmelden via wijkontwikkelingSH@Geldrop-Mierlo.nl.
Vermeld in de mail uw naam, adres, het aantal personen en aan
welke bijeenkomst(en) u deel wilt nemen. Wij vragen om aanmelding
omdat we graag een inschatting hebben van het aantal
bezoekers dat we kunnen verwachten.
Was u niet aanwezig bij een van de eerste themabijeenkomsten?
Dat is helemaal niet erg. U bent altijd van harte welkom om mee te
komen praten. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Graag tot ziens op
een van bovenstaande bijeenkomsten.

mensen om een tafel, plannen aan het maken.