De gemeente heeft samen met veel andere partijen een eerste plan gemaakt voor de overgang van aardgas naar een duurzamer alternatief voor het verwarmen van woningen: de Transitievisie Warmte. Vorige week heeft de gemeenteraad dit plan goedgekeurd.

Wat is de Transitievisie Warmte?

De overheid heeft besloten dat Nederland uiterlijk in 2050 geen gebruik meer maakt van aardgas. Als gemeente gaan we aan de slag om dat mogelijk te maken. Samen met de woningcorporaties, netbeheerder Enexis, Waterschap De Dommel en bewonersorganisaties, heeft de gemeente een eerste inschatting gemaakt van alternatieve warmtebronnen. Er is gekeken welke buurten het meest kansrijk zijn voor een succesvolle overgang naar aardgasvrije woningen en met die buurten gaan we starten. Dat blijken Coevering in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo te zijn. De andere wijken in de gemeente komen later aan de beurt, maar daar kan sowieso iedereen al beginnen met het goed isoleren van de woning. Dit en meer kunt u vinden in de Transitievisie Warmte, via samen-aardgasvrij.

Waarom gaan we over op aardgasvrij wonen?

Op dit moment gebruiken bijna alle woningen en andere gebouwen in Nederland aardgas voor het verwarmen van ruimten. Dit leidt tot een flinke CO2-uitstoot en dat zorgt weer voor een stijging van de temperatuur op de aarde. Dit heeft grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan extremer weer, meer hitte en wateroverlast. Daarom is wereldwijd afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. 

Waarmee gaan we starten?

Coevering in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo zijn de buurten die het meest kansrijk zijn om te onderzoeken hoe ze aardgasvrij kunnen worden. Bij de keuze voor deze buurten hebben we onder meer gekeken naar alternatieve warmtebronnen in de wijk, de technische staat van woningen, de kansen om CO2 te reduceren en het verwachte draagvlak onder de inwoners. In de loop van 2022 gaan we met deze buurten een uitvoeringsplan maken. In deze buurten is nu al een buurtteam van Buurkracht actief. We zijn in gesprek met enkele geïnteresseerde buurtbewoners (o.a. van het buurtteam) om voor te bereiden hoe we straks dat wijkuitvoeringsplan gaan maken. Het idee is dat bewoners in werkgroepen rondom onderwerpen zoals techniek, financiën en communicatie gaan uitwerken wat de mogelijkheden zijn voor de buurt. Ze krijgen hierbij ondersteuning van de gemeente en daar waar nodig van inhoudelijke experts. Ook worden voor de buurt relevante andere partijen betrokken, zoals de woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het uitzoeken of schrijven past natuurlijk niet bij alle wijkbewoners. Bewoners die toch een vinger aan de pols willen houden, kunnen deelnemen in een bewonerspanel. In de loop van 2022 zullen de werkgroepen en het bewonerspanel opgestart worden. Hierover krijgen alle bewoners uit deze twee buurten te zijner tijd via een brief nog meer informatie. Bewoners die nu al willen meehelpen, kunnen dit laten weten aan het buurtteam via coevering.kerkakkers@gmail.com.

Wat kan ik nu al doen?

Ook als u niet in de Coevering of Kerkakkers woont, zijn er maatregelen die u nu al kunt treffen om straks voorbereid te zijn op de overgang naar een andere warmtebron. De belangrijkste maatregel is isoleren. Isoleren maakt uw huis comfortabeler en de kosten verdienen zichzelf meestal in een paar jaar terug. Ook kunt u alvast zonnepanelen laten plaatsen. Op de website van Milieu Centraal(externe link) vindt u uitleg en een stappenplan naar een aardgasvrije woning.

Woont u in een huurwoning? Dan kunt u bij uw woningcorporatie of verhuurder navragen wat de plannen zijn.

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie. Ook kunt u daar nagaan of er subsidie of financiering is voor de maatregelen die u wilt nemen.

Energiehuis Slim Wonen

Wilt u graag een persoonlijk gesprek over subsidies, duurzaam wonen of het voorbereiden van uw huis op wonen zonder aardgas? Maak dan gratis een afspraak bij het Energiehuis Slim Wonen via energiehuisslimwonen.nl(externe link). Het Energiehuis Slim Wonen is een Serviceloket voor en door bewoners in de regio waaraan ook onze gemeente deelneemt.

De deskundige vrijwilligers van het Energiehuis helpen u met informatie en denken met u mee als u aan de slag wilt met uw woning. Er is een inloopspreekuur in de bibliotheek van Geldrop (maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur). Ook kunt u via het Energiehuis gebruik maken van een warmtescan van uw huis. U kunt zich opgeven voor een warmtescan via: energiehuisslimwonen.nl/warmtescan.(externe link)