Om te zorgen dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op tijd ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling, hebben verschillende organisaties in de gemeente Geldrop-Mierlo de handen ineen geslagen.

Kinderopvangorganisaties, de GGD (jeugdgezondheidszorg), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond Peelland PO, Ouderwijzer en het CMD hebben samen de Zorgroute 0 tot 4 jaar opgesteld.

De zorgroute geeft stapsgewijs aanwijzingen over hoe om te gaan met ondersteuningsvragen voor kinderen van die leeftijd. De zorgroute is bedoeld voor de verschillende professionals rondom het jonge kind. Met de zorgroute krijgt ook het onderwijs kinderen met een extra ondersteuningsvraag eerder in beeld. Daarmee creëren we een doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen de kinderopvang en groep 1.

De zorgroute is vormgegeven in een brochure ‘zorgroute 0-4 jaar’, die via de website van de gemeente Geldrop-Mierlo te raadplegen is.

Deze samenwerking wordt begeleid door Kluppluz. Tot aan de zomervakantie bekijken de adviseurs van Kluppluz samen met de kinderopvangorganisaties hoe hun interne zorgroute aansluit om zo de zorgroute in de praktijk vorm te geven.

Presentatie van de nieuwe zorgroute