Op dinsdag 26 mei 2020 komt de Commissie voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo aan De Meent 2 te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting. In verband met de corona maatregelen kunt u vanuit huis een live-stream volgen. 

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 18:30 uur
    Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 19 december 2019 waarbij een lastgeving onder dwangsom is opgelegd wegens het overtreden van de sluitingstijd van een horeca-inrichting.
     
  • 19:00 uur
    De gecombineerde behandeling van drie bezwaarschriften gericht tegen het collegebesluit van 17 december 2019 waarbij is geweigerd handhavend op te treden tegen nieuwe illegale activiteiten, geweigerd is uitvoering te geven aan een eerder opgelegde lastgeving onder bestuursdwang en een dwangsom is vastgesteld wegens niet-tijdig beslissen.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.