Hier vindt u alle informatie over de meerjarenbegroting van gemeente Geldrop-Mierlo.

Begrotingsproces 2024-2027

Het proces om de meerjarenprogrammabegroting vast te stellen is vernieuwd en ziet er als volgt uit: 

 1. Afgerond: Raadsvergadering -

  Presentatie begroting door het college.

  Eerste algemene beschouwing op de begroting per fractie.

 2. Nog te doen: Stellen schriftelijke vragen -

  Stellen schriftelijke vragen gemeenteraad via griffie aan het college

 3. Nog te doen: Uiterlijke beantwoording schriftelijke vragen -

  Uiterlijke beantwoording van schriftelijke vragen door college.

 4. Nog te doen: Begrotingsdebat -

  Begrotingsdebat MPB 2024-2027

 5. Nog te doen: Raadsbijeenkomst tweede algemene beschouwing -

  Tweede algemene beschouwing op de MPB 2024-2027 / begrotingsdebat MPB 2024-2027

 6. Nog te doen: Indienen moties en amendementen -

  Indienen moties en amendementen door de gemeenteraad

 7. Nog te doen: Besluitende raadsvergadering -

  Reacties van college op moties en amendementen.
  Debat in de raad over moties en amendementen.
  Besluitvorming in de raad.