Hier vindt u alle informatie over de meerjarenbegroting van gemeente Geldrop-Mierlo.

Begrotingsproces 2022-2025

Het proces om de meerjarenprogrammabegroting vast te stellen is vernieuwd en ziet er als volgt uit: 

 1. Afgerond: Raadsvergadering -

  Presentatie begroting door het college.

  Eerste algemene beschouwing op de begroting per fractie.

 2. Momenteel bezig: Uiterlijke beantwoording schriftelijke vragen -

  Uiterlijke beantwoording van schriftelijke vragen door college.

 3. Momenteel bezig: Indienen debatthema’s -

  Indienen debatthema’s per fractie.

 4. Nog te doen: Vaststellen agenda’s -

  Vaststellen agenda’s voor commissies door agendacommissie.

 5. Nog te doen: Commissievergadering -

  Debat in commissie Ruimte.

 6. Nog te doen: Commissievergadering -

  Debat in commissie Samenleving.

 7. Nog te doen: Commissievergadering -

  Debat in commissie Algemene Zaken.

 8. Nog te doen: Indienen moties en amendementen -

  Indienen moties en amendementen.

 9. Nog te doen: Besluitende raadsvergadering -

  Reacties van college op moties en amendementen.

  Debat in de raad over moties en amendementen.

  Besluitvorming in de raad.

Dit voorgestelde proces wordt dit jaar doorlopen en daarna goed geëvalueerd om het de komende jaren te verfijnen.