Hier vindt u alle informatie over de meerjarenbegroting van gemeente Geldrop-Mierlo.

Begrotingsproces 2023-2026

Het proces om de meerjarenprogrammabegroting vast te stellen is vernieuwd en ziet er als volgt uit: 

 1. Afgerond: Raadsvergadering -

  Presentatie begroting door het college.

  Eerste algemene beschouwing op de begroting per fractie.

 2. Afgerond: Uiterlijke beantwoording schriftelijke vragen -

  Uiterlijke beantwoording van schriftelijke vragen door college.

 3. Afgerond: Indienen debatthema’s -

  Indienen debatthema’s per fractie.

 4. Afgerond: Vaststellen agenda’s -

  Vaststellen agenda’s voor commissies door agendacommissie.

 5. Afgerond: Commissievergadering -

  Debat in commissie Ruimte.

 6. Afgerond: Commissievergadering -

  Debat in commissie Samenleving.

 7. Afgerond: Commissievergadering -

  Debat in commissie Algemene Zaken.

 8. Afgerond: Indienen moties en amendementen -

  Indienen moties en amendementen.

 9. Afgerond: Besluitende raadsvergadering -

  Reacties van college op moties en amendementen.

  Debat in de raad over moties en amendementen.

  Besluitvorming in de raad.

Dit voorgestelde proces wordt dit jaar doorlopen en daarna goed geëvalueerd om het de komende jaren te verfijnen.