Wat is het?

Voor het kappen of stevig snoeien van een boom heeft u geen kapvergunning nodig, tenzij het gaat om:

Om een omgevingsvergunning voor het kappen van een monumentale of waardevolle boom te krijgen, moet u kunnen bewijzen dat er zwaarwegende redenen zijn. Een reden kan zijn dat deskundigen hebben bewezen dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Hoe werkt het?

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij uw aanvraag zorgt u voor de volgende gegevens:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • de plaats van de boom (adres en goed leesbare situatieschets)
  • de reden en/of
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Hoe lang duurt het?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Welke bomen worden gekapt?

Om u beter te informeren over geplande kap van bomen, kunt u GeoVisia raadplegen. Dit is een digitaal programma met een overzicht van alle bomen in onze gemeente. Hier ziet u ook welke bomen worden gekapt en wat de reden daarvan is.

In deze video wordt verder uitgelegd hoe wij te werk gaan met het kappen van bomen.

Via deze link kunt u GeoVisia inzien.

Documenten

Relevante links