Stimuleringsregeling gevelverbetering

Wat is het?

In de nota “Centrum Geldrop een plek met hart, ontwikkelingsvisie” is de visie geformuleerd hoe de in het Centrumgebied van Geldrop geconstateerde knelpunten zouden kunnen worden aangepakt. Het doel is om uiteindelijk een winkelgebied te krijgen waar het heerlijk winkelen is, waar het goed vertoeven is en waar mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Er wordt gestreefd naar een winkelgebied dat goed bereikbaar is, waar goede voorzieningen zijn voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Tegelijkertijd willen we in het winkelgebied de cultuurhistorische verworvenheden koesteren en zo mogelijk meer benadrukken.

Om de doelstellingen in het winkelgebied te bereiken en het gebied een beter imago te geven, is het aantrekkelijker maken van het bestaande winkelgebied een belangrijke opgave.

De wijze waarop men een centrum beleeft, wordt bepaald door aspecten als het historische of moderne karakter, de diversiteit aan winkels en vooral door gevels en reclame-uitingen. Het is een feit dat mooie en goed onderhouden gevels het centrum ten goede komen. Ook wordt de belevingswaarde van de consument verhoogd, waardoor deze langer in het centrum blijft en meer besteedt in winkels en horeca. Een mooie gevel is bovendien het visitekaartje van de ondernemer.

Er is een gezamenlijk belang in het aantrekkelijk maken van het winkelgebied. De gemeente wil daarom graag samen met de ondernemer/vastgoedeigenaar en zijn adviseur de mogelijkheden onderzoeken voor gevelverbetering. Informeren, motiveren en faciliteren zijn daarbij sleutelbegrippen om individuele initiatieven te stimuleren en daarom ook is deze Stimuleringsregeling opgesteld.

Doel van de subsidie is het verbeteren van de kwaliteit van de architectuur en de uitstraling van gebouwen in de openbare ruimte. In de meerjarenbegroting is voor deze regeling een bedrag van € 300.000,00 opgenomen, waarvan inmiddels € 220.000 is gebruikt.

Hier leest u meer informatie over de stimuleringslening.

Wat moet ik doen?

Aanvraagformulier downloaden

Vul bovenstaand aanvraagformulier in en stuur het op naar de gemeente, voordat u start met de werkzaamheden. U kunt het formulier inscannen en mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of per post naar Gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Hoe werkt het?

De gemeente wil de kwaliteit van de gevels verbeteren door te luisteren naar de ideeën van de ondernemer, te kijken naar de bestaande gevel en het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw. Het wijzigingsvoorstel voor de gevel zal, inclusief reclame-uitingen en luifels, worden getoetst aan het Beeldkwaliteitplan Centrum Geldrop en het Reclamebeleid Centrum Geldrop en de uitvoeringsregels voor terrassen in het centrum van Geldrop.

Deze Stimuleringsregeling is alleen van toepassing in het winkelgebied van centrum Geldrop en eindigt vooralsnog op het moment dat het totale beschikbare budget is gebruikt.