Wat is het?

Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Als u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit wilt verkopen, dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u uw onroerende zaak wilt verkopen. Vermeld daarbij de kadastrale aanduidingen en oppervlakten.
 • De gemeente moet u binnen 6 weken laten weten of zij wil kopen. Als de gemeente niets laat weten binnen die 6 weken, dan mag u tot 3 jaar hierna vrij verkopen.
 • Als de gemeente niet wil kopen, dan mag u 1 keer tot 3 jaar na dit besluit uw onroerende zaak verkopen aan iemand anders.
 • Komt u tot een akkoord met de gemeente? Dan sluit u een koopcontract met de gemeente.

Hoe werkt het?

U hoeft uw huis of grond niet aan te bieden aan de gemeente in het geval van:

 • een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot de tweede graad of met een pleegkind;
 • een overeenkomst tot verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap;
 • een uiterste wilbeschikking
 • een overeenkomst ter uitvoering van een verplichting van de verkoper, die betrekking heeft op een onroerende zaak waarop het voorkeursrecht rust, waarvan de verplichting blijkens inschrijving in de openbare registers (Belastingdienst >dienst registratie en successie) is aangegaan vóór de ingangsdatum van de aanwijzing
 • een overeenkomst die blijkens een notariële akte of een registreerde onderhandse akte is gesloten vóór de ingangsdatum van de aanwijzing;
 • een overeenkomst met de Staat, de provincie, een waterschap en sommige andere publiekrechtelijke lichamen;
 • een verkoop krachtens wetsbepaling of bevel des rechters of een openbare executoriale verkoop;
 • een verkoop aan de pachter krachtens het in de Pachtwet omschreven voorkeursrecht tot koop.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 6 weken of ze bereid is met u te onderhandelen over de verkoop.