Logo gemeente geldrop Mierlo

Omgevingswet

Onze gemeente bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze gaat in op 1 januari 2024. Hiermee veranderen er
zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen. De Omgevingswet voegt alle regels voor de leefomgeving samen in één wet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. 

Hieronder lees je wat de wet inhoudt, wat er voor jou verandert en waar je ons beleid en geldende regels kunt vinden.