Milieuregelgeving voor bedrijven

Een ondernemer heeft in sommige gevallen een (milieu)vergunning nodig, maar vaak kan met een melding worden volstaan. Welke bedrijven een omgevingsvergunning voor het milieu nodig hebben, wordt geregeld in het Activiteitenbesluit. Dat verdeelt bedrijven in drie categorieën:

  • Categorie A; (bijv. kantoren, peuterspeelzalen) zijn niet vergunning plichtig. Deze bedrijven moeten wel voldoen aan algemene milieuregels, maar hoeven zich niet bij de gemeente te melden.
  • Bedrijven in categorie B; (metaal- of houtbewerking, drukkerijen, horeca etc.). Dit is het merendeel van de bedrijven. Zij moeten melding maken van hun activiteiten. De melding verloopt landelijk via de Activiteiten Internet Module (AIM), die de gemeente op de hoogte stelt. Ook moeten zij aan de algemene milieuregels voldoen.
  • Bedrijven in categorie C; (ziekenhuizen, grote landbouwbedrijven en andere bedrijven die milieuschade veroorzaken. Zij hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. De aanvraag daarvoor doet u via het Omgevingsloket