Wat is het?

Planschade ontstaat als uw huis of een stuk grond minder waard wordt door de realisering van een ruimtelijk plan in de omgeving daarvan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij uw woning een snelweg laat aanleggen.  U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Dit heet een ‘verzoek om een tegemoetkoming voor planschade’.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

Voor het indienen van een verzoek om planschadevergoeding gelden de volgende voorwaarden:

 • U kon de schade niet voorzien toen u eigenaar werd van uw woning of uw grond
 • U bent de eigenaar en u hebt schade geleden. ( (Huurders kunnen geen planschade claimen)
 • U hebt niet al op een andere manier een tegemoetkoming in de schade gekregen.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar nadat het ruimtelijke plan onherroepelijk is geworden

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente.

 Geef in uw verzoek het volgende aan:

 • Waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • Hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • Door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan. (Bijvoorbeeld door een bestemmingsplan dat of door een omgevingsvergunning die een nieuw gebouw in de omgeving mogelijk maakte)
 • Een omschrijving van de schade die u hebt geleden als gevolg van deze ontwikkeling
 • Het schadebedrag
 • Bij schade aan een onroerende zaak: het kadastraal nummer van uw perceel
 • Uw bankrekeningnummer

Let op:

Een aanvraag voor een tegemoetkoming voor planschade moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop het schade veroorzakende plan onherroepelijk is geworden.

Let op:

Schade die binnen het zogenoemde ‘normale maatschappelijke risico’ valt, blijft voor rekening van de verzoeker om een tegemoetkoming voor planschade. 
Dit ‘normaal maatschappelijk risico’ bedraagt meestal ergens tussen de 2% en 5% van de waarde van uw onroerende zaak. Schade tot dat bedrag blijft altijd voor eigen rekening.

Wat kost het indienen van een verzoek?

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een tegemoetkoming voor planschade moet u een bijdrage in de kosten betalen aan de gemeente. De wet noemt dit een te betalen ‘recht’. 
Het door u te betalen ‘recht’ bedraagt € 300,-. Het bedrag kan door de gemeenteraad worden verhoogd of verlaagd. Ook kan het worden gewijzigd voor zover het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.

Dit bedrag moet de gemeente wettelijk van u vragen. 

U ontvangt het bedrag terug als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist. Wordt uw verzoek afgewezen, bent u het door u betaalde ‘recht’ kwijt.

Legesverordening 2023

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs
 • Een bewijs van eigendom van uw onroerende zaak, waaruit blijkt wanneer u eigenaar bent geworden van uw huis of grond
 • Schriftelijke bewijzen of foto’s, die uw claim ondersteunen

Hoe lang duurt het?

De procedure voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor planschade duurt vaak 1 tot 1,5 jaar.

Extra informatie

Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade (pdf, 49 kB)

Tegemoetkoming planschade aanvragen

Bezwaar maken

Als u het niet eens met het besluit op uw planschadeverzoek, kunt u daartegen bezwaar maken.