Wat is het?

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen: een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

Hoe werkt het?

Afschrift of uittreksel aanvragen vanuit Nederland

Afschrift of uittreksel aanvragen vanuit het buitenland

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: 

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Hebt u een afschrift of uittreksel nodig voor in het buitenland? Tegelijk met uw aanvraag kunt u ook een meertalig uittreksel of meertalig modelformulier aanvragen.

U kunt ook een afspraak maken via telefoonnummer (040) 289 38 93 bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u in 2021 €14,00. 

Als de gemeente 15 minuten of langer onderzoek moet doen in de registers van de burgerlijke stand, worden extra kosten in rekening gebracht.  Bijvoorbeeld als u onvolledige gegevens verstrekt:

 • Tarief 2021: € 20,40 per 15 minuten

Wat moet ik meenemen?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig legitimatiebewijs
 • pinpas of contant geld. U betaalt meteen bij de aanvraag van het document. Bij voorkeur met pin betalen.

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
 • zijn of haar eigen legitimatiebewijs.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.