Inloggen klantportaal

Hier kunt u uw zaken inzien en volgen. Denk hierbij aan een melding van overlast, het doorgeven van een verhuizing of een vergunningsaanvraag. Via het portaal kunt u de status van deze zaken zien en daarnaast ook vertrouwelijke documenten (zoals een kopie van uw paspoort) op veilige wijze met ons delen.

Inloggen e-loket

Sociaal domein

Hier kunt u een aanvraag doen voor bijzondere bijstand, informatie lezen of toevoegen aan uw klantdossier. 

Inloggen sociaal domein

Mocht u er niet uitkomen met het inloggen in sociaal domein dan kunt u contact opnemen met het CMD van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Op vrijdag kunt u het CMD bereiken van 9.00 tot 12.00 uur. 

Bel het CMD: 040-289 38 99

Inloggen belastingenportaal

Hier kunt u zaken regelen die te maken hebben met belastingen, zoals uw WOZ-waarde en betalingsregelingen.

Inloggen belastingenportaal