Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Jaarlijks moet het rijk de stand van zaken rapporteren aan de EU. In Geldrop-Mierlo zijn nergens overschrijdingen van de normen. Toch laat de gemeente op Bogardeind extra gedetailleerd onderzoek uitvoeren. In 2013 bleek dat op een klein deel van Bogardeind de grenswaarde met maximaal 6 microgram per m3 werd overschreden. Daarom heeft de gemeente maatregelen genomen om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Door schonere auto's en vrachtwagens zal in 2015 de overschrijding nog maximaal 0,2 microgram per m3 zijn. Voor wat betreft fijnstof voldoet onze gemeente aan alle wettelijke normen.