Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

De gemeente onderzoekt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Hoe werkt het?

Formulieren briefadres aanvragen

  • Vul bovenstaande formulieren in.
  • Stuur de ingevulde formulieren en een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager en de hoofdbewoner per e-mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of per post naar de afdeling Publiekszaken, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt de formulieren en kopieën ook afgeven bij de Publieksbalies in het Gemeentehuis. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit)
  • het briefadres is in Nederland
  • het briefadres is geen postbus
  • u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

Wat kost het?

Een briefadres aanvragen is gratis.

Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige legitimatiebewijs
  • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
  • legitimatiebewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever

Bent u tevreden over deze pagina?