Briefadres

Wat is het?

In principe dient iemand zich in te schrijven waar diegene verblijft. Dit geldt ook wanneer je maar een korte periode ergens verblijft.

Heb je tijdelijk geen woonadres? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Dit is het adres van een familielid, vriend of kennis die tijdelijk jouw post ontvangt en ervoor zorgt dat jij je post krijgt. Je vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar deze persoon woont.

Hoe werkt het?

Wanneer kom je mogelijk in aanmerking voor een briefadres?

Een briefadres wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend en elke situatie wordt apart door ons beoordeeld. Een reden voor een briefadres kan zijn wanneer je:
- (tijdelijk) geen woning hebt;
- schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk;
- in een penitentiaire instelling verblijft;
- in een verzorgingstehuis verblijft;
- in een psychiatrische inrichting verblijft;
- in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft;
- bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wil dat jouw verblijfplaats bekend is.

Let op! Je kunt geen briefadres aanvragen als je een korte periode op een ander adres woont of langer dan 8 maanden op vakantie in het buitenland bent. Daarnaast ligt de beoordeling bij de afdeling Publiekszaken en is het niet in elke situatie zeker dat je het briefadres toegekend krijgt.

Hoe lang is een briefadres geldig?

Een briefadres wordt normaal gesproken voor drie maanden verstrekt. Na deze drie maanden zal de gemeente Geldrop-Mierlo contact met je opnemen om een herbeoordeling van het briefadres plaats te laten vinden. In uitzonderlijke situaties, zoals de opname in een zorginstelling of penitentiaire instelling kan van deze regel afgeweken worden.

Let op! Zodra je een woonadres hebt, ondanks dat de drie maanden nog niet verstreken zijn, ben je verplicht jezelf in te schrijven op het woonadres.

Wie mogen er briefadresgever zijn?

De briefadresgever is een familielid, vriend of kennis. Deze is ervoor verantwoordelijk dat je de post ontvangt. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid jou bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding.

De briefadresgever kan geen postbus of bedrijf zijn.

Een persoon als briefadresgever

Iemand die is ingeschreven in de BRP op een woonadres kan briefadresgever zijn. Het briefadres is dan het woonadres van die persoon. Dit kan in elke gemeente in Nederland zijn. Je moet wel schriftelijk toestemming hebben van deze persoon.

Indien je niemand hebt die jou een briefadres kan verstrekken, kan er in zeer uitzonderlijke gevallen een briefadres aangevraagd worden op het adres van het gemeentehuis.

Denk je in aanmerking te komen voor een briefadres?

Informatieverzoek briefadres

Wij bespreken samen met jou de mogelijkheden. Kom je in aanmerking voor een briefadres, dan ontvang je van ons het formulier briefadres. In sommige gevallen maken wij eerst een afspraak om de situatie te bespreken. 

Neem naar deze afspraak de volgende documenten mee:
- geldige identiteitsbewijs;
- bewijsstukken voor jouw aanvraag van het briefadres.

De bewijsstukken verschillen per situatie, enkele voorbeelden van bewijsstukken zijn:

Bij opname in een zorginstelling of penitentiaire instellingen:
- Een bewijs van opname verstrekt door de instelling.

Wanneer je (tijdelijk) geen woning hebt:
- Boekingsbevestigingen en betaalbewijzen van campings, hotels en andere verblijfslocaties waarmee je aantoont dat je daar verblijft;
- Het verlopen huurcontract;
- Het contract waarmee je laat zien dat  jouw woning verkocht is;
- Verklaringen van vrienden en/of familie.

Wanneer je korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft:
- Vliegtickets (of andere tickets);
- Visa;
- Hotelboekingen, boekingen van een camping en/of B&B.

Wanneer je bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat jouw verblijfplaats bekend is:
- Duidelijk en onderbouwend bewijsmateriaal waarmee aangetoond kan worden dat de veiligheid in bedwang komt.

De mogelijkheid is zeker aanwezig dat er om meerdere stukken gevraagd wordt dan hierboven genoemd staan. Echter is dit per situatie afhankelijk.
 

Wat kost het?

Een briefadres aanvragen is gratis.