Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. Bijvoorbeeld welke locaties open zijn, welke activiteiten zijn toegestaan en informatie over financiële steun.

Regels voor culturele instellingen en bezoekers

Regels voor groepen 

Maximaal 4 personen of 1 huishouden mogen in een groep ergens heen of samen iets doen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Bijvoorbeeld met 4 vrienden boven de 18 jaar naar het theater. Of met een gezin van 2 volwassenen en 3 kinderen van 16, 12 en 10 naar een concert.

Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht.

Uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van 4 zijn personen van alle leeftijden die repeteren of optreden. Zoals mensen die acteren, toneelspelen, dansen of muziek maken. 

Bekijk meer informatie over regels voor binnen en buiten.

Regels voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

  • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
  • Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte.
  • Bezoekers zijn verplicht te reserveren, hebben een vaste zitplaats en er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats. Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen moeten goed van elkaar gescheiden worden.
  • Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Regels voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers

Regels voor musea, monumenten, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers:

  • Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).
  • Bezoekers reserveren vooraf per tijdvak.  
  • Lokale autoriteiten maken met de organisatie afspraken over het maximaal aantal bezoekers. Hierbij houden zij rekening met de oppervlakte van de locatie. En het kunnen naleven van maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden geen uitzonderingen op.

Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Uitzondering 1,5 meter afstand bij toneel, dans, acteren en muziek

Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is. 

Blazers mogen spelen

Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Naast elkaar zitten in theaters en bioscopen

Theaters, bioscopen en filmtheaters en andere culturele locaties richten zelf de zalen in, om zo aan de richtlijnen en de 1,5 meter afstand te voldoen. Het is daarbij toegestaan dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar zitten.

Regels voor het opnemen van audiovisuele producties

Voor professionele (televisie)producenten gelden dezelfde regels als voor andere bedrijven: de regels voor binnen en buiten. Bijvoorbeeld maximaal 100 personen in een ruimte bij het maken van films, series, reclames en documentaires. Zowel in studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties. Bij het filmen moet het COVID-19-protocol voor de av-sector opgevolgd worden. 

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur. 

Welke ondersteuning geeft de rijksoverheid aan culturele instellingen?

Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur.

Welke ondersteuning geeft de gemeente aan culturele instellingen?

De huurbetaling voor organisaties die van de gemeente een gebouw huren wordt opgeschort voor het tweede kwartaal, en ook de betaling van gemeentelijke lasten kan worden opgeschort. Als organisaties toch nog liquiditeitsproblemen krijgen, kan de subsidie eerder worden bevoorschot. Er zal coulant met de subsidievaststelling worden omgegaan als organisaties vanwege de coronacrisis hun prestatieafspraken of activiteiten niet hebben kunnen nakomen cq. uitvoeren.

Hoe kan de culturele sector zich voorbereiden op versoepeling van maatregelen?

Vele brancheverenigingen stellen protocollen op. De protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van bezoekers? Hoe moet de werkvloer worden ingericht? Visualisaties kunnen hier behulpzaam bij zijn. Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Organisaties kunnen zelf ook een plan opstellen en dit voorleggen aan de gemeente.

Heeft u als culturele instelling vragen aan de gemeente Geldrop-Mierlo?

U kunt uw vragen stellen aan Anita Julien van de afdeling Samenleving, te bereiken via telefoonnummer 040-2893806, en via e-mail a.julien@geldrop-mierlo.nl