Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen die het coronavirus heeft voor de culturele sector. 

Culturele organisaties gesloten

Theaters, bibliotheken, bioscopen, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten zijn gesloten voor publiek.

Welke ondersteuning geeft de rijksoverheid aan culturele instellingen?

Organisaties en zzp‘ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van het kabinetsbrede pakket voor bedrijven en ondernemers. Ook zijn er specifieke maatregelen voor de cultuursector. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat banen behouden blijven, instellingen niet omvallen en er hulp geboden kan worden bij acute problemen. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur(externe link).

Welke ondersteuning geeft de gemeente aan culturele instellingen?

De huurbetaling voor organisaties die van de gemeente een gebouw huren wordt opgeschort voor het tweede kwartaal, en ook de betaling van gemeentelijke lasten kan worden opgeschort. Als organisaties toch nog liquiditeitsproblemen krijgen, kan de subsidie eerder worden bevoorschot. Er zal coulant met de subsidievaststelling worden omgegaan als organisaties vanwege de coronacrisis hun prestatieafspraken of activiteiten niet hebben kunnen nakomen cq. uitvoeren.

Hoe kan de culturele sector zich voorbereiden op versoepeling van maatregelen?

Vele brancheverenigingen stellen protocollen op. De protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Wat wordt er verwacht van medewerkers, en wat van bezoekers? Hoe moet de werkvloer worden ingericht? Visualisaties kunnen hier behulpzaam bij zijn. Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Organisaties kunnen zelf ook een plan opstellen en dit voorleggen aan de gemeente.

Heeft u als culturele instelling vragen aan de gemeente Geldrop-Mierlo?

U kunt uw vragen stellen aan Anita Julien van de afdeling Samenleving, te bereiken via telefoonnummer 040-2893806, en via e-mail a.julien@geldrop-mierlo.nl